sâmbătă | 25 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ALRO S.A. - ALR

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

Data Publicare: 25.05.2023 14:36:06

Cod IRIS: 5F5DF

                                                                                                                                                                                                                                                                   Nr. 49/25.05.2023

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara                                                                               

           Bursa de Valori Bucuresti

 

Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata - Republicata

 

Data raportului: 25 Mai 2023

Denumirea emitentului: ALRO S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt

Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991

Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Premium  

(simbol de piata: ALR) 

 

Eveniment important de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108  alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

 

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 25 Mai 2023, cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, o tranzactie noua, a carei valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2022, in valoare de 70.644.348 RON.

 

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 25 Mai 2023 de ALRO S.A., in calitate de Cumparator cu societatea CONEF GAZ S.R.L., in calitate de Vanzator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, creantele si datoriile reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

 

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie                                                                                                 Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                                                Gheorghe Dobra


 

Anexa 1 - Raportarea tranzactiei incheiata in data de 25 Mai 2023 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Aprilie 2023

 

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

 

Natura relatiei

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)

 

Garantii constituite

 

Penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile

de plata

1.

 

ALRO S.A.

 

 

 

CONEF GAZ S.R.L.

 

 

 

Emitent

 

Companie sub control comun

660/25.05.2023
Acord de plata

Acord privind plata partiala a facturilor emise de catre Conef Gaz SRL catre Alro SA, conform contract nr. 114/2010, aferente perioadei 01 – 30 aprilie 2023, in contul societatii Conef Energy SRL

1.500.000*

Creanta ALRO

201.426

 

Datorii ALRO

33.732.675

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

-

 

*Suma de 1.500.000 RON inclusiv TVA, respectiv 1.260.504 RON fara TVA, reprezinta contravaloarea partiala a facturilor de achizitie gaze naturale, conform contract nr. 114/2010, aferente perioadei 1-30 aprilie 2023

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.