sâmbătă | 25 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ANTIBIOTICE S.A. - ATB

Propunere dividend 2022

Data Publicare: 23.03.2023 18:05:18

Cod IRIS: EFE68

 
 
I.2. Aprobarea repartizarii  profitului net pe anul 2022, fixarea  dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

 

 

 

  

Repartizarea profitului net afererent exercitiului financiar 2022, raportat in baza situatiilor financiare anuale auditate are la baza urmatoarele cerinte legale:

-      O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

-      Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 28.02.2022, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societatii Comerciale Antibiotice S.A. Iasi.

 

Profitul net al exercitiului financiar 2022, raportat in baza situatiilor financiare anuale auditate este in valoare de 38.513.427 lei, repartizat conform cerintelor legale:

 

Destinatia

Valoare (lei)

- rezerva legala, constituita la nivelul maxim din profitul anilor anteriori

0

- alte rezerve din profit  

33.194.927

- dividende din care:

Ø  dividende cuvenite actionarului majoritar

Ø  dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice

5.318.500

2.819.724

2.498.776

Profit net al exercitiului 2022, raportat in baza situatiilor financiare anuale auditate

 

38.513.427

 

Alte rezerve in valoare de 33.194.927 lei sunt constituite conform art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ,,Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, [...], se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar sau in cursul anului urmator, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar”, din care:

Ø  30.523.566 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, [...], precum si in programe informatice produse si/sau achizitionate conform  art. 22, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Ø  2.671.361 lei, reprezinta facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

 

Diferenta de 5.318.500 lei din profitului net aferent anului 2022 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social astfel:

 

-         Ministerul Sanatatii (53,0173 %)                                 

      2.819.724 lei

-         Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%)

      2.498.776 lei

 

 

Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,00792224 lei/actiune s-a calculat prin coroborarea valorii de 5.318.500 lei a dividendelor cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului net aferent anului 2022, cu numarul de actiuni de 671.338.040, componente ale capitalului social subcris si varsat.

Plata dividendelor aferente anului 2022 se va efectua incepand cu data de 02.10.2023, conform prevederilor legale in vigoare.

Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Antibiotice S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

 

 

             

          DIRECTOR GENERAL                                                           DIRECTOR ECONOMIC

                Ec. Ioan NANI                                                                 Ec. Paula COMAN

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.