marți | 03 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CONPET SA - COTE

Hotararea A.G.O.A. din 19.09.2023

Data Publicare: 19.09.2023 15:54:58

Cod IRIS: C1811

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 32663/ 19.09.2023

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 38/ 2023

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

19.09.2023

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat, conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 19.09.2023 (prima convocare).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) convocata pentru data de 19.09.2023/20.09.2023 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 19.09.2023, incepand cu ora 1000, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 21/ 09.08.2023, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3680/ 18.08.2023 precum si in ziarul “Jurnalul” din data de 11.08.2023, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 33/ 09.08.2023, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 08.09.2023. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 5 actionari detinatori ai unui numar de 120.988 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 1,3975% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 399.260,4 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 5.204.401 si corespunde unui numar de 5.204.401 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 60,1142% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 17.174.523,3 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor actionarilor, a fost emisa Hotararea nr. 5/ 2023 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:

 

HOTARAREA NR. 5

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 19.09.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astazi, in sedinta din data de 19.09.2023 (prima convocare), care a avut loc la sediul societatii, la care au fost prezenti sau reprezentati (inclusiv prin formularele de vot prin corespondenta) un numar de 7 actionari detinatori ai unui numar de 5.204.401 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 60,11 % din capitalul social, respectiv 60,11 % din numarul total de drepturi de vot, adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 5.204.360 voturi ,,Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba alegerea dnei. Ionela - Cristina Stancu in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2023, intocmit in conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, insotit de Situatiile financiare la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30.06.2023 intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 si cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara” si de Declaratia persoanelor responsabile.

Art. 3. Cu un numar de 5.204.360 voturi ,,Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, constata implinirea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune al actionarilor la dividendele aferente exercitiului financiar 2019, neridicate pana la data de 25.06.2023, in suma de 1.636.456,50 lei, dividende care vor fi inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile.

Art. 4. Cu un numar de 5.204.360 voturi ,,Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba data de inregistrare 10.10.2023 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 09.10.2023.

Art. 5. Cu un numar de 5.204.360 voturi ,,Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A. si a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuarii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind inregistrarea si publicarea Hotararii A.G.O.A. in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 19.09.2023 (prima convocare).

 

Director General

ing. Dorin TUDORA 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.