duminică | 26 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


Digi Communications N.V. - DIGI

Oferta obligatiuni RCS&RDS in val. de 800mil.EURO si ajustare sit fin Q3 2019

Data Publicare: 27.01.2020 9:57:05

Cod IRIS: 8A562

 

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

 

Bursa de Valori Bucuresti

Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)

De la:

DIGI COMMUNICATIONS N.V. 

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederile relevante din Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului:

27 ianuarie 2020

Denumirea entitatii emitente:

DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)

Sediul social:

Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos

Adresa sediului operational:

Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5,  Romania

Numarul de telefon/fax:

+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06

Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul Tarilor de Jos (RSIN):

Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000

RSIN: 808800322

Cod fiscal:

RO 37449310

Capital Social:

6.810.042,52 EUR

Numarul de actiuni emise:

100.000.000 (din care (i) 64.556.028 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 35.443.972 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)

Numarul de actiuni admise la tranzactionare:

35.443.972 actiuni clasa B

Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)

Evenimente importante de raportat:     

Societatea raporteaza urmatoarele evenimente: (i) lansarea unei oferte de obligatiuni senioare garantate de catre RCS & RDS S.A., filiala din Romania a Societatii („RCS&RDS”) („Oferta”); (ii) emisiunea notificarii conditionale de replata anticipata in totalitate a obligatiunilor emise de Societatea in valoare de 550 milioane Euro cu dobanda de 5,0% si cu scadenta in 2023 („Obligatiunile 2023”); si (iii) ajustarea de catre Societate a situatiilor financiare interimare consolidate neauditate pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019.

(A)              Oferta

Societatea doreste sa isi informeze actionarii si investitorii ca RCS&RDS a lansat astazi o oferta de obligatiuni senioare garantate in valoare de 800 milioane Euro, in doua transe, cu scadenta in 2025 si 2028 (impreuna, „Obligatiunile”). Obligatiunile vor avea o valoare nominala de 100.000 Euro fiecare. Obligatiunile vor fi garantate de garantate („Garantiile”) in rang senior de catre Societate, DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag („DIGI Ungaria”), Invitel Tavkozlesi Zrt („Invitel”) si Digi Spain Telecom, S.L.U. („DIGI Spania”) (impreuna, “Garantii”). Obligatiile RCS&RDS si a Garantilor conform Obligatiunilor si a Garantiilor aferente vor fi garantate la randul lor, garantia astfel constituita fiind de rangul intai (si, in Olanda, atat de rang unu, cat si de rang doi) cu privire la (i) cu anumite exceptii, toate bunurile mobile prezente si viitoare ale RCS&RDS, inclusiv conturi bancare, creante, creante intra-grup, creante din asigurari, inventare, bunuri mobile tangibile (inclusiv instalatii, retele, masini, echipamente, vehicule, mobilier, precum si alte bunuri similare), drepturi de proprietate intelectuala, asigurari si venituri cu privire la oricare dintre acestea; (ii) toate actiunile detinute de RCS& RDS in DIGI Ungaria si DIGI Spania; (iii) anumite bunuri ale Societatii, inclusiv toate actiunile detinute de Societate in capitalul social al RCS&RDS si anumite conturi bancare si drepturile in baza contractului de imprumut; si (iv) toate actiunile detinute de DIGI Ungaria in capitalul social al Invitel (impreuna, “Activele Garantate”). Activele Garantate si Garantiile sunt supuse unor limitari prevazute de legile locale specifice si vor putea fi eliberate in anumite circumstante. Activele Garantate garanteaza in prezent Obligatiunile 2023 si anumite finantari ale Societatii si ale filialelor sale consolidate („Grupul”). Obligatiunile si acordurile de tip indenture for fi guvernate de legile Statului New York (cu exceptia clauzelor din acordurile de tip indenture cu privire la solutionarea litigiilor, care ofera optiunea unei proceduri arbitrale conform regulilor de arbitraj a Curtii de Arbitraj International din Londra, care vor fi guvernate de legea engleza). Detinatorii de Obligatiuni vor beneficia si de prevederile unui contract existent intre creditori, guvernat de legea engleza. Oferta a fost aprobata de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor RCS&RDS din data de 22 ianuarie 2020. RCS&RDS a inaintat catre Irish Stock Exchange plc (tranzactionata drept Euronext Dublin) solicitarea privind admiterea Obligatiunilor pe Lista Oficiala si tranzactionarea acestora pe piata reglementata operate de aceasta, care este o piata reglementata in intelesul Directivei 2014/65/UE.

Citigroup Global Markets Europe AG va avea rolul de Coordonator Global (Global Coordinator) si Detinator Comun al Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) in legatura cu Oferta. ING Bank N.V., London Branch si UniCredit Bank AG vor avea rolul de Detinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) in legatura cu Oferta.

Veniturile brute rezultate ca urmare a desfasurarii Ofertei vor fi utilizate (o asemenea utilizare, impreuna cu Oferta, fiind denumita in continuare „Refinantarea”): (a) pentru replata anticipata a sumei aferente principalului Obligatiunilor 2023, in suma de 550 milioane Euro si pentru plata sumei de 22,3 milioane Euro reprezentand prima de replata anticipata si dobanda acumulata, dar neplatita, catre detinatorii Obligatiunilor 2023; (b) pentru rambursarea anticipata si/sau rambursarea unei sume de aproximativ 88,9 milioane Euro (calculata la cursul de schimb RON/Euro afisat de Banca Nationala a Romaniei pentru data de 23 ianuarie 2020), reprezentand principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 7 octombrie 2016 (astfel cum a fost modificat la data de 16 octombrie 2017 si la data de 5 iunie 2019), incheiat, printre altii, intre RCS&RDS, in calitate de imprumutat, si BRD-Groupe Societe Generale S.A., Citibank, N.A., London Branch, ING Bank N.V. si UniCredit Bank S.A., in calitate de aranjori principali; (c) pentru rambursarea anticipata a unei sume de aproximativ 73,4 milioane Euro (calculata la cursul de schimb RON/Euro afisat de Banca Nationala a Romaniei si/sau la cursul de schimb HUF/Euro afisat de Banca Centrala a Ungariei pentru data de 23 ianuarie 2020, dupa caz), reprezentand principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 1 februarie 2018 (astfel cum a fost modificat la data de 9 martie 2018), incheiat intre RCS&RDS si DIGI Ungaria, in calitate de imprumutati, Societatea, in calitate de garant, Citibank N.A., London Branch si ING Bank N.V., in calitate de aranjori principali mandatati, ING Bank N.V., in calitate de agent al facilitatii de credit, precum si alte institutii financiare, in calitate de creditori;  (d) pentru plata de costuri, cheltuieli si taxe/comisioane in legatura cu Refinantarea (care includ onorariul datorat Coordonatorului Global (Global Coordinator) si Detinatorului Comun al Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) si Detinatorilor Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner), costuri si onorarii juridice si contabile, precum si alte costuri ale tranzactiei); si (iv) pentru scopuri corporative generale (care pot include achizitii).

Obligatiunile vor fi oferite doar (1) „investitorilor institutionali calificati” in sensul Regulii 144A din U.S. Securities Act din 1933, in forma modificata („Legea privind Valorile Mobiliare din SUA”), precum si doar (2) persoanelor din afara Statelor Unite ale Americii care achizitioneaza Obligatiunile din afara Statelor Unite ale Americii in baza Regulamentului S (Regulation S) din Legea privind Valorile Mobiliare din SUA. Obligatiunile nu vor fi oferite acelor persoane sau in acele jurisdictii cu privire la care Oferta nu ar fi permisa de lege sau care ar implica obtinerea oricarei aprobari.

In legatura cu Oferta, Citigroup Global Markets Europe AG sau unul sau mai multi afiliati ai acestuia (in calitate de „Agent de Stabilizare”) va putea sa suprasubscrie Obligatiunile sau sa efectueze tranzactii in vederea sprijinirii pretului de piata a Obligatiunilor la un nivel superior decat cel aplicabil. Totusi, nu se da nicio asigurare ca Agentul de Stabilizare va intreprinde vreo actiune de stabilizare. Orice actiune de stabilizare poate incepe la sau dupa data la care termenii Ofertei si a Obligatiunilor sunt facuti publici, respectiv, odata initiata, poate sa fie incetata la orice moment, dar trebuie sa fie terminata nu mai tarziu de 30 de zile dupa data la care Obligatiunile sunt emise, sau nu mai tarziu de 60 de zile dupa data suprasubscrierii Obligatiunilor, oricare dintre aceste date este anterioara.

(B)               Notificarea de Replata Anticipata

In legatura cu Oferta, Societatea a emis astazi Notificarea de Replata Anticipata, adresata detinatorilor Obligatiunilor 2023. In conformitate cu termenii Notificarii de Replata Anticipata, replata este conditionata de finalizarea uneia sau a mai multor tranzactii de finantare la nivelul Grupului cu scopul de a refinanta Obligatiunile 2023, care sa aiba loc in termeni satisfacatori pentru Societate, aceasta avand putere de decizie discretionara si absoluta in privinta acestui aspect, si care sa rezulte intr-o suma totala neta la nivelul Grupului intr-o cantitate suficienta pentru a replati anticipat Obligatiunile 2023 in intregime si pentru a plati toate costurile conexe, inainte sau la data replatii anticipate (care, avand in vederea posibilitatea decalarii, astfel cum este aratata in Notificarea de Replata Anticipata, este preconizata sa aiba loc la data de 6 februarie 2020).

(C)              Ajustarea

Societatea anunta prin prezenta ca a efectuat urmatoarele principale ajustari fata de situatiile financiare interimare neauditate consolidate pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019 (astfel cum au fost publicate de Societate pe 14 noiembrie 2019), astfel:

La 30 septembrie 2019

(toate sumele in mii Euro)

 

Situatia pozitiei financiare

Raportate anterior

Ajustari

Ajustat

Imprumuturi purtatoare de dobanda, inclusiv obligatiuni

818.883

3.0621

821.945

Datorii privind impozitul pe profit amanat

71.589

(3.991)2

67.598

Rezerve

(20.683)

(13)3

(20.696)

Rezultat reportat

183.120

9434

184.062

1

Emisiune de Obligatiuni 2023 in valoare de 200 milioane Euro la data de 12 februarie 2019 (the “Obligatiunile 2023 Suplimentare”), cu un premium de 3.500 Euro. Acest premium a fost inregistrat ca si venit financiar, dar ar fi trebuit recunoscut in valoarea datoriei si amortizat pe perioada Obligatiunilor 2023 relevante. Pana la 30 Septembrie 2019 amortizarea premiumului a fost in valoare de 438 Euro.

2

Corectie a datoriei privind impozitul pe profit amanat in legatura cu o eroare de calcul aferenta acestui sold.

3

Efectul variatiei ratei de schimb in urma ajustarilor de mai sus.

4

Impactul in capitaluri proprii ale ajustarilor de mai sus.

         

 

La 30 septembrie 2019

(toate sumele in mii Euro)

 

Situatia profitului si pierderii si a altor elemente ale rezultatului global

Raportate anterior

Ajustari

Ajustat

Alte venituri financiare

11.682

(3.500)1

8.182

Cheltuiala cu dobanda si amortizarea costurilor imprumuturilor

(41.926)

4382

(41.488)

Impozit pe profit

(18.995)

4.0053

(14.990)

Profitul net al perioadei

23.976

9434

24.919

1

Obligatiunile 2023 Suplimentare au fost emise cu un premium de 3.500 Euro. Acest premium a fost inregistrat ca si venit financiar, dar ar fi trebuit recunoscut in valoarea datoriei si amortizat pe perioada Obligatiunilor 2023 relevante.  

2

Pana la 30 Septembrie 2019 amortizarea premiumului a fost in valoare de 438 Euro.

3

Corectie a datoriei privind impozitul pe profit amanat in legatura cu o eroare de calcul aferenta acestui sold.

4

Impactul in profitul net al perioadei al ajustarilor de mai sus.

         

Situatia fluxurilor de trezorerie si situatia modificarilor in capitalurile proprii ale Societatii au fost revizuite in mod corespunzator.

In plus fata de ajustarile prezentate mai sus, Societate a facut urmatoarele modificari la situatiile financiare interimare neauditate consolidate pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019, ca rezultat al unor erori nemateriale identificate, cat si al unor cerinte de prezentare suplimentare:

i.               IFRS 16:

·                    Prezentarea tranzitiei –Nota 2, sectiunea 2.3.

·                    Soldul pozitiei „Datorii leasing”, prezentata anterior ca si „Datorii pe termen lung” in situatia interimara consolidata simplificata a pozitiei financiare, a fost impartit intre datorii curente si datorii pe termen lung

·                    Prezentarea aditiilor drepturilor de utilizare in Nota 5 (acestea au fost prezentate anterior in Nota 4)

·                    Situatia fluxurilor de numerar: prezentarea „Platilor obligatiilor aferente contractelor de leasing” in cadrul „Fluxurilor de trezorerie din activitati de finantare” (anterior prezentate ca si „Cheltuieli cu chiria IFRS 16” in cadrul “Fluxurilor de trezorerie din activitati de exploatare”)

ii.             Nota 7: Prezentari suplimentare cu privire la (a) Obligatiunile 2023 Suplimentare si (b) facilitatea de credit sindicalizata in moneda multipla in valoare de aproximativ 150 milioane Euro (suma fiind calculata la cursul de schimb RON/Euro afisat de Banca Nationala a Romaniei si/sau la cursul de schimb HUF/Euro afisat de Banca Centrala a Ungariei pentru data de 23 ianuarie 2020, dupa caz) din data de 31 iulie 2019, intre RCS&RDS, in calitate de imprumutat si garant initial si  DIGI Ungaria, in calitate de imprumutat si garant initial, Societatea, in calitate de imprumutat, garant initial si societate-mama, Invitel, in calitate de garant initial, Citibank, N.A., London Branch, ING Bank N.V. si UniCredit Bank S.A., in calitate de aranjori principali mandatati, UniCredit Bank S.A., in calitate de banca emitenta si ING Bank N.V., in calitate de agent pentru celelalte parti finantatoare, precum si alte institutii financiare, in calitate de creditori initiali.

iii.           Nota 17: Evenimente ulterioare.

Forma finala a situatiilor financiare interimare neauditate consolidate ajustate pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019 (in limba engleza) este disponibila pe website-ul Societatii la: www.digi-communications.ro/en/investor-relations/shares/financial-results-presentations/financialresults/quarterly-reports (forma disponibila in limba romana urmand sa fie publicata in cel mai scurt timp de Societate in sectiunea corespunzatoare).

***

Acest anunt nu este o oferta cu privire la titluri de valoare pentru vanzare in Statele Unite. Titlurile de valoare nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite fara o inregistrare prevazute de sau o exceptare de la inregistrare conform Securities Act. Niciun titlu de valoare dintre cele precizate mai sus nu va fi inregistrat in baza Securities Act, si nicio oferta publica in legatura cu asemenea titluri nu va fi facuta disponibila in Statele Unite.

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.