marți | 03 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Hotarari AGA E 18.09.2023

Data Publicare: 19.09.2023 18:00:14

Cod IRIS: 1817C

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT conform  Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018

 

Data raportului: 19.09.2023

Denumirea societatii emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social  : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta

Telefon/fax  : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare  la  Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.600.848,70 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Eveniment important de raportat:

 

    THR Marea Neagra SA informeaza organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la hotararile AGEA adoptate in sedinta din 18.09.2023:

        

Hotarare AGEA nr. 3/18.09.2023

                  

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii  THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 18.09.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, hotaraste:

Art.1.Alege secretariatul de sedinta format dintr-o persoana - Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.     

Art.2.Respinge propunerea privind eliminarea obligatiei societatii de reintregire a sumei de 7.733.109,24 lei obtinuta din valorificarea unor active, obligatie instituita  prin art.2 al Hotararii AGEA nr. 1/13.03.2023.

Art.2 bis.Aproba amanarea obligatiei societatii de reintregire a sumei de 7.733.109,24 lei obtinuta din valorificarea unor active, obligatie instituita  prin art.2 al Hotararii AGEA nr. 1/13.03.2023, pana la data de 30.09.2024, cu posibilitatea reconstituirii progresive  a acesteia pana la aceasta data - conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance SA.

Art.3.Imputerniceste pe Costina Zaberca si Cristian Mares, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor aprobate de prezenta adunare generala a actionarilor.

 

        Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:

 

Nr. art

Total voturi exprimate

Voturi “Pentru”

Voturi”Impotriva”

Abtinere

Numar de actiuni cu drept de vot

Numar

%

Numar

%

Numar

%

art.1

455.889.943

455.889.943

100,0000

 -

 -

 -

 -

art.2

453.887.783

1.900

0,0004

453.885.883

99,9996

 -

 -

art.2 bis

453.887.783

453.885.883

99,9996

1.900

0,0004

 -

 -

art.3

455.889.943

455.889.943

100,0000

 -

 -

 -

                       

       

 Presedinte de sedinta

         Ichim Mihaela

 

                                                                                                 Secretar AGA

                                                                                                 Zaberca Costina

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.