sâmbătă | 09 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


LIBRA INTERNET BANK - LIBRA32E

Convocare AGAE 22.12.2023

Data Publicare: 20.11.2023 13:30:59

Cod IRIS: CA223

Nr: 3919

 

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI
 

Raportul curent conform:

Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului

20.11.2023

Denumirea emitentului

LIBRA INTERNET BANK S.A.

Sediul social

Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. 1, 6, 9, 13, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, Bucuresti

Numar de telefon/fax

08008 55555

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 8119644

Numarul de ordine in Registrul Comertului

J40/334/1996

Capitalul social subscris si varsat

462.616.000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

Bursa de Valori Bucuresti

COD LEI

315700WKDD4ZSRL7HW38

 

Continutul raportului: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 

22.12.2023

 

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Libra Internet Bank SA informeaza cu privire la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 22.12.2023, ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.12.2023, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1.      Aprobarea majorarii capitalului social al Bancii prin incorporarea unor rezerve, respectiv a rezultatului reportat, astfel cum sunt reflectate in Situatiile financiare anuale aprobate ale Bancii, in valoare de 50.006.000,00 lei, de la nivelul actual al capitalului social in valoare de 462.616.000 lei, pana la nivelul de 512.622.000,00 lei, prin emisiunea unui numar de 2.273 actiuni noi, nominative, cu valoarea nominala de 22.000,00 lei fiecare, in conformitate cu dispozitiile art. 210 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare, pastrandu-se valoarea nominala a actiunilor.

Majorarea capitalului social se va face prin emisiunea unui numar de 2.273 actiuni nou emise in procedura de majorare care vor fi liberate prin incorporarea unor rezerve, respectiv a rezultatului reportat, astfel cum sunt reflectate in Situatiile financiare anuale aprobate ale Bancii, si procentul de participare la beneficii si pierderi se va modifica doar in masura rotunjirii aritmetice la cel mai apropiat numar intreg de actiuni, in beneficiul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta stabilita prin prezentul convocator.

(...)

2.      Modificarea art. 5.1., respectiv art. 5.2. din Actul constitutiv al Bancii, ca efect al aprobarii majorarii capitalului social al Bancii, conform urmatorului proiect:

5.1      „Capitalul social al Bancii, subscris si integral varsat, este de 512.622.000,00 lei, din care 476.715.408,84 lei, 6.809.451 USD (echivalentul a 17.354.492,10 lei) si 5.195.938,68 EURO (echivalentul a 18.552.099,06 lei).

5.2      Capitalul social este impartit in 23.301 actiuni nominative cu valoarea nominala de 22.000 lei fiecare.”

(...)

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Extraordinara se va tine la data de 27.12.2023, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

 

 

Eugen Goga                          

Director General Adjunct               

                       

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.