Stiri Piata


Med Life S.A. - M

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R) aug 2022 - mar 2023

Data Publicare: 26.05.2023 15:11:04

Cod IRIS: 11D89

Nr. 25/ 26 mai 2023

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA                       

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 26 mai 2023

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. („MedLife” sau „Societatea”)

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 33.217.623 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata

In perioada august 2022 – martie 2023, conform ultimei balante inchise, MedLife SA a incheiat / executat tranzactii cu partile afiliate care depasesc, cumulativ, 5% din activele nete ale companiei, conform ultimelor rapoarte financiare individuale publicate ale MedLife SA (pentru trimestrul I al anului 2023) in valoare de 15.187.300 RON, dupa cum urmeaza:

-          tranzactii MedLife SA cu Bahtco Invest SA in valoare totala de 15.530.796 RON.

Tranzactiile incheiate / executate in perioada august 2022 – martie 2023, precum si soldurile datoriilor reciproce sunt prezentate in Anexa 1.

 

______________

Mihail Marcu

Director General

 


 


Anexa 1

Nr. crt

Partile care au incheiat actul juridic

Informatii identificare contract

Informatii identificare acte aditionale

Principalele informatii contractuale

Datorii reciproce la 31 martie 2023 (RON)

Beneficiar

Prestator

Numar contract

Data contractului

Numar act aditional

Data act aditional

Obiectul tranzactiei

Garantii constituite

Termene de plata

Modalitati de plata

Penalitati

Luna si anul

Valoarea tranzactiilor

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

01.06.2011

-

-

Achizitii Materiale

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

aug.22

794,359

   

2

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Chirii

-

30 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

aug.22

419,571

   

3

Med Life SA

Bahtco Invest SA

Contract nr 1

03.01.2021

-

-

Servicii de mentenanta - refacturare

-

-

-

-

aug.22

23,888

   

4

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Utilitati - refacturare

-

-

-

-

aug.22

4,959

   

5

Bahtco Invest SA

Med Life SA

2

07.10.2011

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA

-

-

Ordin de plata

-

aug.22

21,866

   

6

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)

-

-

Ordin de plata

-

aug.22

18,910

   

7

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

aug.22

78,493

   

8

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Rambursari in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

aug.22

500,000

   

9

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

01.06.2011

-

-

Achizitii Materiale

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

sept.22

872,647

   

10

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Chirii

-

30 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

sept.22

474,915

   

11

Med Life SA

Bahtco Invest SA

Contract nr 1

03.01.2021

-

-

Servicii de mentenanta - refacturare

-

-

-

-

sept.22

19,744

   

12

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Utilitati - refacturare

-

-

-

-

sept.22

5,406

   

13

Bahtco Invest SA

Med Life SA

2

07.10.2011

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA

-

-

Ordin de plata

-

sept.22

21,546

   

14

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)

-

-

Ordin de plata

-

sept.22

18,633

   

15

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

sept.22

74,251

   

16

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

01.06.2011

-

-

Achizitii Materiale

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

oct.22

896,145

   

17

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Chirii

-

30 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

oct.22

424,198

   

18

Med Life SA

Bahtco Invest SA

Contract nr 1

03.01.2021

-

-

Servicii de mentenanta - refacturare

-

-

-

-

oct.22

24,009

   

19

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Utilitati - refacturare

-

-

-

-

oct.22

6,293

   

20

Bahtco Invest SA

Med Life SA

2

07.10.2011

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA

-

-

Ordin de plata

-

oct.22

22,107

   

21

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)

-

-

Ordin de plata

-

oct.22

19,118

   

22

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

oct.22

76,087

   

23

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Rambursari in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

oct.22

201,000

   

24

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

01.06.2011

-

-

Achizitii Materiale

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

nov.22

1,051,589

   

25

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Chirii

-

30 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

nov.22

424,569

   

26

Med Life SA

Bahtco Invest SA

Contract nr 1

03.01.2021

-

-

Servicii de mentenanta - refacturare

-

-

-

-

nov.22

13,945

   

27

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Utilitati - refacturare

-

-

-

-

nov.22

10,314

   

28

Bahtco Invest SA

Med Life SA

2

07.10.2011

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA

-

-

Ordin de plata

-

nov.22

21,413

   

29

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)

-

-

Ordin de plata

-

nov.22

18,518

   

30

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

nov.22

104,732

   

31

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Trageri in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

nov.22

1,210,000

   

32

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

01.06.2011

-

-

Achizitii Materiale

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

dec.22

846,209

   

33

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Chirii

-

30 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

dec.22

474,750

   

34

Med Life SA

Bahtco Invest SA

Contract nr 1

03.01.2021

-

-

Servicii de mentenanta - refacturare

-

-

-

-

dec.22

13,932

   

35

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Utilitati - refacturare

-

-

-

-

dec.22

14,001

   

36

Bahtco Invest SA

Med Life SA

2

07.10.2011

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA

-

-

Ordin de plata

-

dec.22

68,713

   

37

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)

-

-

Ordin de plata

-

dec.22

59,423

   

38

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

dec.22

468,920

   

39

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Trageri in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

dec.22

95,000

   

40

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

01.06.2011

-

-

Achizitii Materiale

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

ian.23

959,549

   

41

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Chirii

-

30 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

ian.23

470,973

   

42

Med Life SA

Bahtco Invest SA

Contract nr 1

03.01.2021

-

-

Servicii de mentenanta - refacturare

-

-

-

-

ian.23

13,996

   

43

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Utilitati - refacturare

-

-

-

-

ian.23

20,853

   

44

Bahtco Invest SA

Med Life SA

2

07.10.2011

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA

-

-

Ordin de plata

-

ian.23

26,080

   

45

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)

-

-

Ordin de plata

-

ian.23

22,554

   

46

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

ian.23

114,563

   

47

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

01.06.2011

-

-

Achizitii Materiale

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

feb.23

919,347

   

48

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Chirii

-

30 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

feb.23

422,801

   

49

Med Life SA

Bahtco Invest SA

Contract nr 1

03.01.2021

-

-

Servicii de mentenanta - refacturare

-

-

-

-

feb.23

7,966

   

50

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Utilitati - refacturare

-

-

-

-

feb.23

147,401

   

51

Bahtco Invest SA

Med Life SA

2

07.10.2011

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA

-

-

Ordin de plata

-

feb.23

23,546

   

52

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)

-

-

Ordin de plata

-

feb.23

20,363

   

53

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

feb.23

101,789

   

54

Bahtco Invest SA

Med Life SA

1

15.12.2010

2

01.12.2022

Trageri in cadrul imprumutului (RON)

-

-

Ordin de plata

-

feb.23

575,000

   

55

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

01.06.2011

-

-

Achizitii Materiale

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

mar.23

1,079,802

Datorie

1,524,747

56

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Chirii

-

30 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

mar.23

427,219

57

Med Life SA

Bahtco Invest SA

Contract nr 1

03.01.2021

-

-

Servicii de mentenanta - refacturare

-

-

-

-

mar.23

7,963

58

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

2

01.04.2022

Utilitati - refacturare

-

-

-

-

mar.23

88,415

59

Bahtco Invest SA

Med Life SA

2

07.10.2011

2

01.12.2022

Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA

-