sâmbătă | 25 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - PTR

Solicitare convocare AGOA

Data Publicare: 25.05.2023 14:35:08

Cod IRIS: D343E

NR. 1584/25.05.2023

Catre: BURSA DE VALORI  BUCURESTI

 

           AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

 

Data raportului: 25.05.2023

 

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

 

Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscala: RO 1346607

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991

Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  Bucuresti (simbol de piata PTR)

 

Evenimente importante de raportat: Solicitare actionari de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A.

 

Rompetrol Well Services S.A. (in continuare “Societatea”) informeaza investitorii ca a fost inregistrata sub nr. 1578/24.05.2023 solicitarea de convocare a unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, transmisa de catre KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l, in calitate de actionar care detine un numar de 29.709.950 actiuni reprezentand 10,6797% din capitalul social al societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de catre consiliul de administratie al societatii a unui raport scris cu privire la serviciile dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate contractate de societate cu KMG Rompetrol - S.R.L. in anii 2020, 2021 si 2022, care sa cuprinda categoriile de servicii contractate si valoarea acestora pe fiecare categorie in parte, precum si justificarea economica a contractarii acestor servicii in raport cu activitatile, competentele si obligatiile administratorilor societatii.

2. Prezentarea de catre consiliul de administratie al societatii a unui raport scris care sa cuprinda o prezentare a pretului serviciilor dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate contractate de societate de la KMG Rompetrol - S.R.L. in anii 2020, 2021 si 2022 comparativ cu pretul de piata al serviciilor respective.

3. Prezentarea de catre consiliul de administratie al societatii a unui raport scris cu privire la persoanele din conducerea societatii care au aprobat contractarea de catre societate de la KMG

Rompetrol - S.R.L. in anii 2020, 2021 si 2022 a serviciilor dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate, care sa cuprinda indicarea nominala a tuturor persoanelor care au aprobat serviciile mentionate.

4. Prezentarea de catre consiliul de administratie al societatii a unui raport scris cu privire la contractul de cash pooling incheiat cu KMG Rompetrol - S.R.L., care sa cuprinda urmatoarele informatii: suma plasata in prezent de societate in contul de cash pooling, durata contractului si daca societatea poate utiliza in orice moment suma plasata in contul de cash pooling cu descrierea mecanismului concret care poate duce la aceasta finalitate, riscurile implicate de contractul mentionat si justificarea economica a incheierii acestui contract.

5. Aprobarea atragerii raspunderii administratorilor societatii pentru prejudiciul in valoare estimata de 3.769.106 lei cauzat de acestia societatii prin incheierea de catre Rompetrol Well Services - S.A. a contractelor privind serviciile dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate si desemnarea actionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea actiunii in justitie contra administratorilor culpabili ai societatii.

6. Aprobarea instructiunii catre conducerea Rompetrol Well Services - S.A. si catre angajatii acesteia cu responsabilitati legate de controlul si contabilitatea societatii de a calcula sumele achitate de catre societate catre KMG Rompetrol - S.R.L., ca rezultat al incheierii de societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate, in vederea calcularii prejudiciului cauzat societatii prin incheierea si executarea contractelor mentionate.

7. Aprobarea alegerii administratorilor societatii pentru un mandat cu durata 2 ani, care incepe cu data alegerii administratorilor si care se termina la implinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor, in vederea inlocuirii administratorilor impotriva carora se initiaza actiunea in raspundere pentru prejudiciu.

8. Aprobarea remuneratiei administratorilor nou alesi, care va avea o valoare egala cu cea aprobata anterior de adunarea generala a actionarilor societatii.

 

Cererea de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi supusa spre analiza si decizie Consiliului de Administratie al Rompetrol Well Services S.A., urmand ca decizia adoptata sa fie comunicata investitorilor si actionarilor, in termenele legale.

Anexam solicitarea actionarului  KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General

Dl. Georgian Stefan Florea

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.