joi | 22 februarie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Raport anual 2018

Data Publicare: 24.04.2019 8:00:09

Cod IRIS: 3A44E

Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raport: 24.04.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona, Nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

                         Eveniment important de raportat: Raportul Anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018

 

 Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la publicarea Raportului Anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

 Raportul Anual al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018, cuprinde:

 (i)       Principalele evenimente din activitatea SNN in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018;

 

 (ii)     Situatiile Financiare Individuale Auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), insotite de Raportul auditorului independent;

 

 (iii)   Situatiile Financiare Consolidate Auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), insotite de Raportul auditorului independent.

 

 Principalele rezultate

 

In anul 2018, SNN a obtinut un profit net de 410.611 mii lei, in crestere cu 33,9% fata de anul 2017. Principalele rezultate sunt prezentate in continuare si sunt extrase din Situatiile Financiare Individuale Auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018:

 

Indicator

[Mii RON]

2018

(auditat)

2017

(auditat, retratat)

Variatie

Productie (GWh)*

10.443

10.561

(1,1%)

Venituri din exploatare, din care:

2.178.873

1.932.901

12,7%

Venituri din vanzarea energiei electrice**

2.116.992

1.884.741

12,3%

Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere si amortizare

(1.089.368)

(1.009.107)

8,0%

EBITDA

1.089.505

923.794

17,9%

Depreciere si amortizare

(552.965)

(545.800)

1,3%

EBIT

536.540

377.994

41,9%

Rezultat financiar net

36.083

(18.449)

n/a

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(162.012)

(53.002)

205,7%

Profit net

410.611

306.543

33,9%

*Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.

**Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

 Principalii factori care au contribuit la rezultatele din anul 2018 comparativ cu anul trecut:

 Ø Profitul operational (EBITDA) a crescut cu 17,9% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 12,7%, influentate de cresterea cu 12,3% a veniturilor din vanzarea energiei electrice.

 Ø In anul 2018 Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (“ANRE”) nu a mai stabilit pentru producatori obligatii de livrare pe contracte reglementate, prin abrogarea Ordinului nr. 83/2013 privind metodologia de stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta, dupa parcurgerea calendarului pentru eliminarea treptata a tarifelor reglementate.

 Ø Veniturile din exploatare au crescut cu 12,7%, influentate de cresterea cu 12,9% a pretului mediu ponderat al energiei electrice vanduta in anul 2018 fata de pretul mediu ponderat din anul 2017, in conditiile vanzarii unei cantitati totale de energie electrica in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 similar cu cantitatea totala vanduta in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 (scadere cu doar 0,6%). In anul 2018, SNN nu a vandut energie pe piata reglementata (5,7% in anul 2017), toata cantitatea de energie electrica fiind vanduta pe piata concurentiala a contractelor bilaterale si pe piata spot. Fata de aceeasi perioada a anului anterior, cantitatea de energie electrica vanduta pe piata concurentiala a contractelor bilaterale a crescut cu 17%, beneficiind de o crestere a pretului mediu de vanzare pe aceasta piata cu 20% (pret fara Tg), in timp ce cantitatea de energie electrica vanduta pe piata spot (PZU si PI) a scazut cu 33%, in conditiile inregistrarii unui pret mediu de vanzare pe aceasta piata mai mic cu 9% (pret fara Tg).

 Ø Cheltuielile din exploatare au crescut cu 8% in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, fata de aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta evolutie este determinata in principal de cresterea cheltuielilor cu personalul cu 19,7% in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 fata de aceeasi perioada a anului 2017, ca urmare a acordarii cresterilor salariale garantate prin BVC 2018 aprobat. De asemenea cresterea este determinata si de cresterea cheltuielilor cu energia electrica achizitionata pentru compensarea dezechilibrelor negative inregistrate in perioada si de achizitia de energie electrica in trimestrul II al anului 2018 pentru livrari in aceeasi perioada legata de portofoliul de contracte in derulare in perioada opririi planificate, compensata partial de scaderea celorlalte cheltuieli care intra in componenta cheltuielilor de exploatare.

 Ø Diferentele nete de curs valutar au influentat pozitiv rezultatul net, astfel ca in anul 2018 s-au inregistrat venituri financiare nete, in timp ce in aceeasi perioada a anului anterior s-au inregistrat cheltuieli financiare nete. Principalele valute fata de care exista expuneri sunt EUR, CAD si USD.

 Ø Cresterea cheltuielii cu impozitul pe profit diminueaza influentele pozitive ale celorlalte elemente. Aceasta crestere a fost cauzata de cresterea profitului impozabil calculat pentru exercitiul financiar 2018 fata de cel calculat pentru exercitiul financiar 2017, precum si de calculul si inregistrarea impozitului aferent dividendelor suplimentare acordate in anul 2018.

 Vanzari si piata de energie 2018

 

Vanzari pe tipuri

Cantitati in MWh

%
din total vanzari

Pret mediu
[lei/MWh cu Tg inclus]

Venituri din vanzari

[lei]

Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care:

10.642.623

99,7%

198,99

2.117.821.215

- Vanzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC, PCSU si contracte de furnizare

9.048.774

84,8%

200,67

1.815.847.897

- Vanzari pe PZU si PI

1.593.849

14,9%

189,46

301.973.318

Dezechilibre pozitive pe PE*)

33.556

0,3%

174,49

5.855.256

Total vanzari perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018

10.676.179

100%

198,92

2.123.676.471

*) Nota: 425.399 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.51/2016, Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018.

 Cantitatea de energie electrica vanduta pe baza de contracte, pe piata spot (PZU si PI) precum si pe PE este de 10.676.179 MWh, cu 0,9% peste programul de vanzari, de 10.581.220 MWh (dimensionat la prognoza de productie, fara estimarea opririlor neplanificate) si cu 0,64% mai mica fata de cantitatea de energie electrica vanduta in anul 2017.

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din anul 2018 sunt de 2.123.676.471 lei (din care 425.399 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr. 51/2016, Ordinului ANRE nr. 76/2017 si Ordinului ANRE nr. 31/2018), mai mari cu 3,9% fata de veniturile bugetate pentru anul 2018 si respectiv mai mari cu 12,06% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului anterior.

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara PE), rezultat in anul 2018, este de 198,99 lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparatie, pretul mediu ponderat al tuturor tranzactiilor incheiate pe pietele in care SNN a activat in anul 2018 (PCCB – LE, PCCB – NC, PCSU si PZU), calculat in baza valorilor publicate de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este de 205,85 lei/MWh. In anul 2017, pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara PE), a fost de 176,37 lei/MWh (inclusiv Tg).

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in anul 2018 o cota procentuala de 84,8% din volumul total al energiei electrice vandute. Pretul mediu de vanzare pe contractele bilaterale in anul 2018 a fost de 200,67 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o crestere de 19,6% fata de pretul mediu inregistrat in anul 2017, de 167,78 lei/MWh (cu Tg inclus); in conditiile in care valorile tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea Tg au fost urmatoarele: 1,34 lei/MWh pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2017 conform Ordin ANRE nr.27/22.06.2016; 1,05 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2018 conform Ordin ANRE nr.48/22.06.2017 si 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2018 – 30 septembrie 2018 conform Ordin ANRE nr.108/20.06.2018.

 Pe piata spot (PZU si PI), in anul 2018 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 14,9% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 22,2% inregistrata in aceeasi perioada a anului 2017. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU si PI) realizat de SNN in anul 2018 a fost de 189,46 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 208,32 lei/MWh (cu Tg inclus) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017.

 Programul de investitii in anul 2018

 Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2018 a fost de 244.867 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung), program aprobat prin Hotararea nr. 3/02.03.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN.

 Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 fata de perioada comparativa a anului 2017 este prezentata in tabelul de mai jos:

 

An

Valoare
program investitii
[mii RON]

Realizat

(01.01 - 31.12)
[mii RON]

Grad de realizare

(01.01 - 31.12)
(%)

2018

244.867

139.699

57,1%

2017

231.593

92.751

40,0%

 

Ca si in anii anteriori, Nuclearelectrica S.A. si-a structurat programul de dezvoltare investitii pe obiective definite in raport cu nevoile sucursalelor de productie (CNE Cernavoda si FCN Pitesti), astfel incat sa obtina un nivel cat mai ridicat de utilizare al capacitatii de productie (EAF Energy Availability Factor) in conditiile respectarii normelor de securitate nucleara si a mentinerii pe termen lung a nivelului de excelenta in exploatarea centralei. Totodata programul de dezvoltare urmareste sa raspunda necesitatii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente atat de natura economica (reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei) cat si de natura juridica, fiind necesare implementarea unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii, acestea reprezentand cerinte imperative, venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniu.

 Programul de investitii al SNN pentru anul 2018, a fost dimensionat valoric luand in considerare angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele de investitii ce urmeaza a se realiza in anul urmator, inclusiv sume alocate unor proiecte de investitii pentru care se anticipeaza indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achizitie publica inclusiv contestatii, obtinerea aprobarilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate.

 Dintre proiectele de investitii prevazute importante bugetate in programul de investitii din 2018 mentionam:

 - „Depozit intermediar de combustibil ars – DICA (inclusiv SICA Unitatea 2)”: bugetat 14.177 mii lei – gradul valoric de realizare la 31 decembrie 2018 este de 60,8%. In cursul anului 2018, s-au finalizat lucrarile de constructii montaj si s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru Modulul 9 DICA, precum si lucrarile de protectie fizica aferente Modulului 8. Pentru Modulele 10 si 11 tip Macstor 200 s-a obtinut autorizatia de construire, fiind demarate lucrarile de constructii montaj.

 -  „Modernizare si extindere Sistem de protectie fizica”: bugetat 16.600 mii lei – gradul valoric de realizare la 31 decembrie 2018 este de 49,3%. Au fost inregistrate intarzieri in graficul contractul cauzate in principal de obtinerea cu intarziere a autorizatiilor prealabile si de revizuirea devizelor economice. Lucrarile de protectie fizica prioritate 2, etapa 1 de completare a sistemului de protectie fizica al CNE Cernavoda sunt in derulare. Valoarea neefectuata in 2018 va fi prevazuta in bugetul pe 2019.

 -  „Imbunatatirea raspunsului CNE Cernavoada, respectiv a functiilor de securitate nucleara in cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala nucleara Fukushima 1, Japonia”: bugetat 26.241 mii lei – gradul valoric de realizare la 31 decembrie 2018 este de 33,3%. In cadrul obiectivului de schimbare a destinatiei constructiilor existente pe amplasamentul Unitatii 5, s-a finalizat documentatia tehnico-economica pentru activitatile de proiectare si s-a semnat aditionalul 5 la contract dupa finalizarea proiectului si aprobarea documentatiei economice de catre CNE Cernavoda. Acest proces a acumulat intarzieri determinate de durata procesului iterativ de avizare a documentatiei de proiectare.

 

-  „Extinderea duratei de viata a Unitatii 1 prin retubarea reactorului si retehnologizarea sistemelor principale (studii)”: bugetat 10.373 mii lei - gradul valoric de realizare la 31 decembrie 2018 este de 23,9%. SNN s-a afiliat la Candu Owners Group (COG) in cadrul Proiectului IMSP (Integrated Material Surveillance Program) pentru dobandirea datelor necesare elaborarii studiilor referitoare la canalul de combustibil. Cheltuielile efectuate pana la 31 decembrie 2018 reprezinta in mare parte costul de aderare al SNN la programul derulat de COG, urmand ca in cursul anului 2019, sa se receptioneze si raportul cu rezultatele analizelor. Intarzierile au fost determinate de necesitatea recalibrarii strategiei si a cerintelor tehnice initiale, care au stat la baza dimensionarii valorice bugetare, cu realitatile pietei (derulare proces consultare piata, implementare modificari rezultate in specificatiile de procurare, proces iterativ cu ANAP cu privire la criteriile de calificare ale potentialilor furnizori si factorii de evaluare.

 

-  „Amenajare teren proprietate CNE si relocare cladiri necesare bunei functionari a Depozitelor Seiru pe teritoriul CNE Cernavoda”: bugetat 4.624 mii lei - gradul valoric de realizare la 31 decembrie 2018 este de 34,1%. Aditionalul la contract s-a semnat  in octombrie 2018, procesul de semnare fiind prelungit dupa revizuirea devizelor economice.

 -  „Echipament de extragere a detectorilor de flux orizontali si verticali de tip HESIR”: bugetat 3.038 mii lei - gradul valoric de realizare la 31 decembrie 2018 este de 8,3%. Termenul de livrare al echipamentului a fost decalat din decembrie 2018 la inceputul anului 2019. Valoarea neefectuata in 2018 va fi prevazuta in bugetul pe 2019.

 

 -  „Modernizare infrastructura de comunicatie, amenajarea centrului de date in conformitate cu standardul TIA 942-1 si implementarea de masuri de reducere a riscului de securitate a informatiei”: bugetat 2.170 mii lei – pana la 31 decembrie 2018 a fost initiata procedura de achizitie pentru prima etapa – amenajare centru de date, cablare structurata si infrastructura de comunicatie. Prin raportul de atribuire din noiembrie 2018 a fost desemnat castigatorul, insa in decembrie 2018 a fost depusa o contestatie de catre una din firmele participante, contestatie care are termen de solutionare luna ianuarie 2019.

 

 Informatii suplimentare pot fi obtinute la adresa de email: investor.relations@nuclearelectrica.ro

 

 

Cosmin Ghita

Director General 

                                                                                               

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.