marți | 03 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

Data Publicare: 19.09.2023 18:10:00

Cod IRIS: 80322

 

Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

Data raportului: 19.09.2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021-316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 18.09.2023 a unui act juridic cu Societatea Nuclearelectrica Serv SRL – filiala SNN.

Precizam faptul ca valoarea contractului incheiat cu Societatea Nuclearelectrica Serv SRL – filiala SNN depaseste, cumulat cu tranzactiile anterioare, 5% din valoarea activelor nete ale SNN aferenta celei mai recente raportari financiare, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, SNN are obligatia de a raporta inclusiv valoarea acestei tranzactii.

Detalii privind tranzactia incheiata de SNN, referitor la obiectul acesteia, valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1.

 

 

Director General                                                                       

Cosmin Ghita                                                                            

 

 


 

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 108 din Legea 24/2017

   

 

 

 

 

   

Nr. crt.

Partile actului juridic

Data incheierii si nr. actului juridic

Natura actului juridic

Descriere obiect

Valoarea totala tranzactie curenta / valoarea tranzactiilor cumulate

Creante reciproce

Garantii constituite

Termene si modalitati de plata

Penalitati stipulate

Informatii pentru determinarea efectelor

1

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

18.09.2023/1272

Contract

Subinchirierea de catre SNN catre Nuclearelectrica Serv a unui spatiu de birouri situat in Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48

Valoare tranzactie curenta: 147.918,24 Euro

(Echivalent 732.195,29 Lei)

 

Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:

536.312.167,91

Lei

Creante la 18.09.2023:

7.570.444,09 Lei

 

Datorii la 18.09.2023:

3.299.995,27Lei

0 Lei

Plata se va efectua in termen de 30 zile de la data facturii

Sublocatar:

0,05% din valoarea facturii, pentru fiecare zi calendaristica

 -

2

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

04.09.2023/1223

Contract

Lucrari de montare/demontare schele si platforme exterioare si interioare la cladirea reactorului U5 (DIDR U5)

Valoare tranzactie curenta:

592.500 Lei

 

 

 

 

Achizitorul va efectua plata in termen de 30 zile de la receptia Documentatiei, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii semnat fara obiectiuni

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

 

-

3

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

04.09.2023/1222

Act aditional nr. 2 la Contract

Suplimentare valoare contract (ajustare tarife orare) - Servicii de decontaminare/spalare, igienizare si intretinere a echipamentelor reutilizabile de radioprotectie

Valoare tranzactie curenta:

666.869,92 Lei

Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

 

-

4

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

04.09.2023/1221

Act aditional nr. 3 la Contract

Suplimentare valoare contract (ajustare tarife orare) - Servicii de procesare si caracterizare a deseurilor radioactive rezultate din activitatile Sucursalei CNE Cernavoda

Valoare tranzactie curenta:

387.439,86 Lei

Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

-

5

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

12.07.2023/1026

Contract

Servicii de conservare pentru piesele de schimb si echipamentele existente in depozitele CNE Cernavoda

Valoare tranzactie curenta:

13.622.976 Lei

 

 

Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

 

-

6

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

12.07.2023/1025

Contract

Servicii de verificare si reparare a hidrantilor de pe platforma CNE Cernavoda si din Obiectivele Exterioare ale CNE Cernavoda

Valoare tranzactie curenta:

28.800.911 Lei

Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, corespunzator serviciilor prestate fara neconformitati

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,05 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

-

7

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

12.07.2023/1024

Contract

Servicii de mentenanta preventiva-corectiva pentru spatiile din zonele exterioare zonei protejate

Valoare tranzactie curenta:

170.023.050 Lei

Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, corespunzator serviciilor prestate fara neconformitati

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,05 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

-

8

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

10.05.2023/697

Contract

Servicii de introducere, prelucrare si validare date

Valoare tranzactie curenta:

44.136.720 Lei

 

 

Lunar, in termen de 10 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a PVRS-ului corespunzator serviciilor prestate in luna de referinta, emis conform art. 11.3 din contract.

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

 

-

9

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

22.03.2023/382

Act aditional nr. 1 la Contract

Majorare imprumut filiala

Valoare tranzactie curenta:

15.100.000 Lei

In 3 zile de la notificarea transmisa de Nuclearelectrica Serv

-

 

 

-

10

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

21.03.2023/381

Act aditional nr. 2 la Contract

Ajustare preturi - Servicii Prevenire Incendii pe amplasamentul CNE Cernavoda si in obiectivele exterioare ale CNE Cernavoda

Valoare tranzactie curenta:

1.257.965,84 Lei

Lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii, in baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

 

-

11

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

17.03.2023/360

Contract

Servicii de decontaminare si curatenie spatii tehnologice in incinta protejata U1/U2/DICA CNE Cernavoda

Valoare tranzactie curenta:

84.357.600 Lei

Plata se va efectua lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii, pe baza Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

 

-

12

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

17.03.2023/359

Contract

Servicii de intretinere si reparatii instalatii climatizare din incinta protejata U1/U2/DICA CNE Cernavoda

Valoare tranzactie curenta:

12.964.520 Lei

Plata se va efectua lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii, pe baza Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

-

13

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

17.03.2023/358

Contract

Servicii de intretinere si reparatii instalatii sanitare din incinta protejata a CNE Cernavoda U0, U1, U2 si DICA

Valoare tranzactie curenta:

8.215.880 Lei

Plata se va efectua lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii, pe baza Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

-

14

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

24.02.2023/248

Contract

Servicii de evaluare lucrari, elaborare solutii simple de inginerie, servicii tehnice si suport pentru Departamentele DIR si DCL din CNE Cernavoda

Valoare tranzactie curenta:

61.045.880 Lei

Lunar, in termen de 10 zile de la primirea facturii, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

-

15

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

28.12.2022/1946

Act aditional nr. 1 la Contract

Majorare valoare contract – modificarea tarifului orar de prestatie a serviciilor - Servicii Prevenire Incendii pe amplasamentul CNE Cernavoda si in obiectivele exterioare ale CNE Cernavoda

Valoare tranzactie curenta:

187.200 Lei

Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

-

16

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

13.12.2022/1821

Act aditional nr. 1 la Contract

Majorare valoare contract - Servicii de decontaminare/spalare, igienizare si intretinere a echipamentelor reutilizabile de radioprotectie

Valoare tranzactie curenta:

1.500.000 Lei

Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

-

17

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

04.11.2022/1649

Contract

Servicii de montat/demontat corturi ventilate, confectie/montaj platforme din lemn din incinta protejata a CNE Cernavoda U0, U1, U2 si DICA

Valoare tranzactie curenta:

12.259.820 Lei

Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

-

18

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

04.11.2022/1648

Contract

Servicii de intretinere si curatare camine, base, rezervoare din incinta protejata a CNE Cernavoda U1, U2 si DICA

Valoare tranzactie curenta:

33.681.640 Lei

Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

-

19

SNN SA – NUCLEARELECTRICA SERV SRL - filiala SNN

04.11.2022/1647

Contract

Servicii de montare/demontare schele si asigurare schela perimetrala in incinta protejata U1/U2/DICA CNE Cernavoda

Valoare tranzactie curenta:

46.779.000 Lei

Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii

Prestator:

0,1 % pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate;

 

Achizitor: 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata

-

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.