Informatii financiare - 30.06.2011

  Simbol: NTEX
  Denumire societate: SIFI CJ STORAGE SA
  Cod Fiscal / CUI: 201896


Indicator - RON -
Active imobilizate - Total f
Active circulante - Total f
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total f
Active circulante, respectiv datorii curente nete f
Total active minus datorii curente f
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total f
Venituri in avans f
Capital subscris varsat f
Total capitaluri proprii f
Creante - Total f
Datorii - Total f
Cifra de afaceri neta f
Venituri din exploatare - Total f
Cheltuieli din exploatare - Total f
Rezultat din exploatare f
Venituri financiare f
Cheltuieli financiare f
Rezultat financiar f
Rezultat curent f
Venituri extraordinare f
Cheltuieli extraordinare f
Rezultat extraordinar f
Venituri totale f
Cheltuieli totale f
Rezultat brut f
Rezultat net f
Rezultat / actiune f
Plati restante - Total f
Furnizori restanti - Total f
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale f
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat f
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) f