Judet: BUCURESTI
Domeniu de activitate: Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
Denumire societate: SIFI CJ STORAGE SA
Cod CAEN: 5142
Adresa: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Cod Fiscal / CUI: 201896
Cod Registrul Comertului: J40/13820/27.11.2014
Simbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 31.12.2003

Situatia patrimoniului

mii lei (ROL)
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
A.Active imobilizate: 04 4.410.834 4.863.766
I.Imobilizari necorporale 01 25.915 11.953
II.Imobilizari corporale 02 4.355.510 4.822.404
III.Imobilizari financiare 03 29.409 29.409
B.Active circulante: 09 7.769.966 8.076.999
I.Stocuri 05 5.273.952 6.027.903
II.Creante 06 2.121.171 1.638.423
III.Investitii financiare pe termen scurt 07 0 0
IV.Casa si conturi la banci 08 374.843 410.673
C.Cheltuieli in avans 10 18.562 29.721
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 6.129.655 5.453.178
E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 1.644.082 2.647.782
F.Total active minus datorii curente 13 6.054.916 7.511.548
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 0 0
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 0 0
I.Venituri in avans: 16 14.791 5.760
  -subventii pentru investitii 17 0 0
  -venituri inregistrate in avans 18 14.791 5.760
J.Capital si rezerve:
I. CAPITAL 19 4.691.875 4.691.875
  -capital subscris nevarsat 20 0 0
  -capital subscris varsat 21 4.691.875 4.691.875
  -patrimoniul regiei 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE:
 SOLD C 24 0 0
 SOLD D 25 0 0
IV. REZERVE 26 1.363.041 1.459.347
V. REZULTATUL REPORTAT
 SOLD C 27 0 0
 SOLD D 28 0 0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
 SOLD C 29 1.661.707 1.456.631
 SOLD D 30 0 0
Repartizarea profitului 31 1.661.707 96.305
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 32 6.054.916 7.511.548
Patrimoniul public 33 0 0
CAPITALURI - TOTAL 34 6.054.916 7.511.548

Contul de profit si pierdere

mii lei (ROL)
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
1.Cifra de afaceri neta 01 17.196.703 16.642.632
Venituri din exploatare 09 17.399.295 16.816.284
Cheltuieli din exploatare 30 15.009.205 14.637.770
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit 31 2.390.090 2.178.514
Rezultatul din exploatare Pierdere 32 0 0
Venituri financiare 40 47.667 31.602
Cheltuieli financiare 47 255.702 284.008
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit 48 0 0
Rezultatul financiar Pierdere 49 208.035 252.406
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit 50 2.182.055 1.926.108
Rezultatul curent Pierdere 51 0 0
Venituri exceptionale 52 0 0
Cheltuieli exceptionale 53 0 0
Rezultatul exceptional
Rezultatul exceptional Profit 54 0 0
Rezultatul exceptional Pierdere 55 0 0
Venituri totale 56 17.446.962 16.847.886
Cheltuieli totale 57 15.264.907 14.921.778
Rezultatul brut
Rezultatul brut Profit 58 2.182.055 1.926.108
Rezultatul brut Pierdere 59 0 0
Rezultatul net
Rezultatul net Profit 62 1.661.707 1.456.631
Rezultatul net Pierdere 63 0 0

 

Date Informative

  Nr.rd. An precedent An curent
Numar mediu de salariati 23 42 41