District: BUCURESTI
Field of activity: Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
Company Name: SIFI CJ STORAGE SA
CAEN Code: 5142
Address: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Fiscal / Unique Code: 201896
Commerce Registry Code: J40/13820/27.11.2014
Symbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 31.12.2004

Situatia patrimoniului

mii lei (ROL)
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
A.Active imobilizate: 04 4,863,766 55,793,257
I.Imobilizari necorporale 01 11,953 1,088
II.Imobilizari corporale 02 4,822,404 55,786,272
III.Imobilizari financiare 03 29,409 5,897
B.Active circulante: 09 8,076,999 7,965,882
I.Stocuri 05 6,027,903 6,099,306
II.Creante 06 1,638,423 1,473,203
III.Investitii financiare pe termen scurt 07 0 0
IV.Casa si conturi la banci 08 410,673 393,373
C.Cheltuieli in avans 10 29,721 45,220
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 5,453,178 4,663,754
E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 2,647,782 3,328,758
F.Total active minus datorii curente 13 7,511,548 59,122,015
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 0 790,919
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 0 0
I.Venituri in avans: 16 5,760 18,590
  -subventii pentru investitii 17 0 0
  -venituri inregistrate in avans 18 5,760 18,590
J.Capital si rezerve:
I. CAPITAL 19 4,691,875 4,691,875
  -capital subscris nevarsat 20 0 0
  -capital subscris varsat 21 4,691,875 4,691,875
  -patrimoniul regiei 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE:
 SOLD C 24 0 49,473,248
 SOLD D 25 0 0
IV. REZERVE 26 1,459,347 2,122,791
V. REZULTATUL REPORTAT
 SOLD C 27 0 0
 SOLD D 28 0 0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
 SOLD C 29 1,456,631 2,186,000
 SOLD D 30 0 0
Repartizarea profitului 31 96,305 142,818
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 32 7,511,548 58,331,096
Patrimoniul public 33 0 0
CAPITALURI - TOTAL 34 7,511,548 58,331,096

Contul de profit si pierdere

mii lei (ROL)
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
1.Cifra de afaceri neta 01 16,642,632 19,088,526
Venituri din exploatare 09 16,816,284 19,741,218
Cheltuieli din exploatare 30 14,637,770 16,509,664
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit 31 2,178,514 3,231,554
Rezultatul din exploatare Pierdere 32 0 0
Venituri financiare 40 31,602 66,189
Cheltuieli financiare 47 284,008 441,373
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit 48 0 0
Rezultatul financiar Pierdere 49 252,406 375,184
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit 50 1,926,108 2,856,370
Rezultatul curent Pierdere 51 0 0
Venituri exceptionale 52 0 0
Cheltuieli exceptionale 53 0 0
Rezultatul exceptional
Rezultatul exceptional Profit 54 0 0
Rezultatul exceptional Pierdere 55 0 0
Venituri totale 56 16,847,886 19,807,407
Cheltuieli totale 57 14,921,778 16,951,037
Rezultatul brut
Rezultatul brut Profit 58 1,926,108 2,856,370
Rezultatul brut Pierdere 59 0 0
Rezultatul net
Rezultatul net Profit 62 1,456,631 2,186,000
Rezultatul net Pierdere 63 0 0

 

Date Informative

  Nr.rd. An precedent An curent
Numar mediu de salariati 23 41 38