District: BUCURESTI
Field of activity: Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
Company Name: SIFI CJ STORAGE SA
CAEN Code: 5142
Address: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Fiscal / Unique Code: 201896
Commerce Registry Code: J40/13820/27.11.2014
Symbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 31.12.2005

Situatia patrimoniului

RON
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
A.Active imobilizate: 04 5,579,326 5,575,751
I.Imobilizari necorporale 01 109 0
II.Imobilizari corporale 02 5,578,627 5,575,513
III.Imobilizari financiare 03 590 238
B.Active circulante: 09 796,588 804,264
I.Stocuri 05 609,931 593,677
II.Creante 06 147,320 173,161
III.Investitii financiare pe termen scurt 07 0 0
IV.Casa si conturi la banci 08 39,337 37,426
C.Cheltuieli in avans 10 4,522 114,461
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 466,375 527,423
E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 332,876 390,459
F.Total active minus datorii curente 13 5,912,202 5,966,210
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 79,092 55,633
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 0 0
I.Venituri in avans: 16 1,859 843
  -subventii pentru investitii 17 0 0
  -venituri inregistrate in avans 18 1,859 843
J.Capital si rezerve:
I. CAPITAL 19 469,188 469,188
  -capital subscris nevarsat 20 0 0
  -capital subscris varsat 21 469,188 469,188
  -patrimoniul regiei 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE:
 SOLD C 24 4,947,325 4,947,325
 SOLD D 25 0 0
IV. REZERVE 26 212,279 306,431
V. REZULTATUL REPORTAT
 SOLD C 27 0 0
 SOLD D 28 0 0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
 SOLD C 29 218,600 200,072
 SOLD D 30 0 0
Repartizarea profitului 31 14,282 12,439
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 32 5,833,110 5,910,577
Patrimoniul public 33 0 0
CAPITALURI - TOTAL 34 5,833,110 5,910,577

Contul de profit si pierdere

RON
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
1.Cifra de afaceri neta 01 1,908,852 1,674,530
Venituri din exploatare 09 1,974,121 1,684,801
Cheltuieli din exploatare 30 1,650,966 1,408,963
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit 31 323,155 275,838
Rezultatul din exploatare Pierdere 32 0 0
Venituri financiare 40 6,619 3,309
Cheltuieli financiare 47 44,137 30,368
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit 48 0 0
Rezultatul financiar Pierdere 49 37,518 27,059
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit 50 285,637 248,779
Rezultatul curent Pierdere 51 0 0
Venituri exceptionale 52 0 0
Cheltuieli exceptionale 53 0 0
Rezultatul exceptional
Rezultatul exceptional Profit 54 0 0
Rezultatul exceptional Pierdere 55 0 0
Venituri totale 56 1,980,740 1,688,110
Cheltuieli totale 57 1,695,103 1,439,331
Rezultatul brut
Rezultatul brut Profit 58 285,637 248,779
Rezultatul brut Pierdere 59 0 0
Rezultatul net
Rezultatul net Profit 62 218,600 200,072
Rezultatul net Pierdere 63 0 0

 

Date Informative

  Nr.rd. An precedent An curent
Numar mediu de salariati 23 38 32