Judet: HUNEDOARA
Domeniu de activitate: Constructia si repararea materialului rulant
Denumire societate: REVA SA SIMERIA
Cod CAEN: 3520
Adresa: SIMERIA - STR.ATELIERELOR 32
Cod Fiscal / CUI: 2150217
Cod Registrul Comertului: J20/643/1992
Simbol: REVA

 

Rezultate financiare la data 31.12.2003

Situatia patrimoniului

mii lei (ROL)
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
A.Active imobilizate: 04 19.262.172 28.203.719
I.Imobilizari necorporale 01 0 161.775
II.Imobilizari corporale 02 19.255.572 28.036.944
III.Imobilizari financiare 03 6.600 5.000
B.Active circulante: 09 95.782.946 96.884.548
I.Stocuri 05 39.604.062 34.673.629
II.Creante 06 55.093.917 61.568.206
III.Investitii financiare pe termen scurt 07 0 0
IV.Casa si conturi la banci 08 1.084.967 642.713
C.Cheltuieli in avans 10 291.830 232.976
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 96.101.850 90.326.411
E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 -27.074 6.679.962
F.Total active minus datorii curente 13 19.235.098 34.883.681
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 0 8.883.349
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 32.950 0
I.Venituri in avans: 16 0 111.151
  -subventii pentru investitii 17 0 0
  -venituri inregistrate in avans 18 0 111.151
J.Capital si rezerve:
I. CAPITAL 19 17.304.625 17.304.625
  -capital subscris nevarsat 20 0 0
  -capital subscris varsat 21 17.304.625 17.304.625
  -patrimoniul regiei 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE:
 SOLD C 24 0 0
 SOLD D 25 0 0
IV. REZERVE 26 5.347.443 8.695.707
V. REZULTATUL REPORTAT
 SOLD C 27 0 0
 SOLD D 28 3.449.920 0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
 SOLD C 29 3.417.705 6.798.184
 SOLD D 30 0 0
Repartizarea profitului 31 3.417.705 6.798.184
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 32 19.202.148 26.000.332
Patrimoniul public 33 0 0
CAPITALURI - TOTAL 34 19.202.148 26.000.332

Contul de profit si pierdere

mii lei (ROL)
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
1.Cifra de afaceri neta 01 194.296.163 205.400.851
Venituri din exploatare 09 209.683.060 224.327.774
Cheltuieli din exploatare 30 203.900.117 214.074.004
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit 31 5.782.943 10.253.770
Rezultatul din exploatare Pierdere 32 0 0
Venituri financiare 40 434.605 200.526
Cheltuieli financiare 47 1.214.455 947.634
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit 48 0 0
Rezultatul financiar Pierdere 49 779.850 747.108
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit 50 5.003.093 9.506.662
Rezultatul curent Pierdere 51 0 0
Venituri exceptionale 52 0 0
Cheltuieli exceptionale 53 0 0
Rezultatul exceptional
Rezultatul exceptional Profit 54 0 0
Rezultatul exceptional Pierdere 55 0 0
Venituri totale 56 210.117.665 224.528.300
Cheltuieli totale 57 205.114.572 215.021.638
Rezultatul brut
Rezultatul brut Profit 58 5.003.093 9.506.662
Rezultatul brut Pierdere 59 0 0
Rezultatul net
Rezultatul net Profit 62 3.417.705 6.798.184
Rezultatul net Pierdere 63 0 0

 

Date Informative

  Nr.rd. An precedent An curent
Numar mediu de salariati 23 837 804