Judet: HUNEDOARA
Domeniu de activitate: Constructia si repararea materialului rulant
Denumire societate: REVA SA SIMERIA
Cod CAEN: 3520
Adresa: SIMERIA - STR.ATELIERELOR 32
Cod Fiscal / CUI: 2150217
Cod Registrul Comertului: J20/643/1992
Simbol: REVA

 

Rezultate financiare la data 31.12.2004

Situatia patrimoniului

mii lei (ROL)
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
A.Active imobilizate: 04 28.203.719 27.244.958
I.Imobilizari necorporale 01 161.775 425.495
II.Imobilizari corporale 02 28.036.944 26.810.363
III.Imobilizari financiare 03 5.000 9.100
B.Active circulante: 09 96.884.548 91.429.820
I.Stocuri 05 34.673.629 33.187.201
II.Creante 06 61.568.206 55.758.865
III.Investitii financiare pe termen scurt 07 0 0
IV.Casa si conturi la banci 08 642.713 2.483.754
C.Cheltuieli in avans 10 232.976 499.251
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 90.326.411 88.833.599
E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 6.679.962 2.869.398
F.Total active minus datorii curente 13 34.883.681 30.114.356
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 8.883.349 1.354.121
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 0 0
I.Venituri in avans: 16 111.151 226.074
  -subventii pentru investitii 17 0 0
  -venituri inregistrate in avans 18 111.151 226.074
J.Capital si rezerve:
I. CAPITAL 19 17.304.625 17.304.625
  -capital subscris nevarsat 20 0 0
  -capital subscris varsat 21 17.304.625 17.304.625
  -patrimoniul regiei 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE:
 SOLD C 24 0 0
 SOLD D 25 0 0
IV. REZERVE 26 8.695.707 8.955.946
V. REZULTATUL REPORTAT
 SOLD C 27 0 2.499.664
 SOLD D 28 0 0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
 SOLD C 29 6.798.184 2.759.903
 SOLD D 30 0 0
Repartizarea profitului 31 6.798.184 2.759.903
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 32 26.000.332 28.760.235
Patrimoniul public 33 0 0
CAPITALURI - TOTAL 34 26.000.332 28.760.235

Contul de profit si pierdere

mii lei (ROL)
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
1.Cifra de afaceri neta 01 205.400.851 233.796.945
Venituri din exploatare 09 224.327.774 251.171.745
Cheltuieli din exploatare 30 214.074.004 244.329.315
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit 31 10.253.770 6.842.430
Rezultatul din exploatare Pierdere 32 0 0
Venituri financiare 40 200.526 397.854
Cheltuieli financiare 47 947.634 2.035.504
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit 48 0 0
Rezultatul financiar Pierdere 49 747.108 1.637.650
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit 50 9.506.662 5.204.780
Rezultatul curent Pierdere 51 0 0
Venituri exceptionale 52 0 0
Cheltuieli exceptionale 53 0 0
Rezultatul exceptional
Rezultatul exceptional Profit 54 0 0
Rezultatul exceptional Pierdere 55 0 0
Venituri totale 56 224.528.300 251.569.599
Cheltuieli totale 57 215.021.638 246.364.819
Rezultatul brut
Rezultatul brut Profit 58 9.506.662 5.204.780
Rezultatul brut Pierdere 59 0 0
Rezultatul net
Rezultatul net Profit 62 6.798.184 2.759.903
Rezultatul net Pierdere 63 0 0

 

Date Informative

  Nr.rd. An precedent An curent
Numar mediu de salariati 23 804 780