Judet: HUNEDOARA
Domeniu de activitate: Constructia si repararea materialului rulant
Denumire societate: REVA SA SIMERIA
Cod CAEN: 3520
Adresa: SIMERIA - STR.ATELIERELOR 32
Cod Fiscal / CUI: 2150217
Cod Registrul Comertului: J20/643/1992
Simbol: REVA

 

Rezultate financiare la data 31.12.2005

Situatia patrimoniului

RON
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
A.Active imobilizate: 04 2.724.496 4.140.637
I.Imobilizari necorporale 01 42.550 54.389
II.Imobilizari corporale 02 2.681.036 4.083.948
III.Imobilizari financiare 03 910 2.300
B.Active circulante: 09 9.142.982 12.099.952
I.Stocuri 05 3.318.720 2.737.206
II.Creante 06 5.575.887 9.034.481
III.Investitii financiare pe termen scurt 07 0 0
IV.Casa si conturi la banci 08 248.375 328.265
C.Cheltuieli in avans 10 49.925 12.743
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 8.883.360 11.145.603
E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 286.940 967.092
F.Total active minus datorii curente 13 3.011.436 5.107.729
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 135.412 1.482.799
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 0 0
I.Venituri in avans: 16 22.607 0
  -subventii pentru investitii 17 0 0
  -venituri inregistrate in avans 18 22.607 0
J.Capital si rezerve:
I. CAPITAL 19 1.730.463 1.730.463
  -capital subscris nevarsat 20 0 0
  -capital subscris varsat 21 1.730.463 1.730.463
  -patrimoniul regiei 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE:
 SOLD C 24 0 0
 SOLD D 25 0 0
IV. REZERVE 26 895.595 1.192.515
V. REZULTATUL REPORTAT
 SOLD C 27 249.966 701.952
 SOLD D 28 0 0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
 SOLD C 29 275.990 748.906
 SOLD D 30 0 0
Repartizarea profitului 31 275.990 748.906
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 32 2.876.024 3.624.930
Patrimoniul public 33 0 0
CAPITALURI - TOTAL 34 2.876.024 3.624.930

Contul de profit si pierdere

RON
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
1.Cifra de afaceri neta 01 23.379.695 26.577.566
Venituri din exploatare 09 25.117.175 27.947.959
Cheltuieli din exploatare 30 24.432.932 26.559.035
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit 31 684.243 1.388.924
Rezultatul din exploatare Pierdere 32 0 0
Venituri financiare 40 39.785 51.260
Cheltuieli financiare 47 203.550 501.111
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit 48 0 0
Rezultatul financiar Pierdere 49 163.765 449.851
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit 50 520.478 939.073
Rezultatul curent Pierdere 51 0 0
Venituri exceptionale 52 0 0
Cheltuieli exceptionale 53 0 0
Rezultatul exceptional
Rezultatul exceptional Profit 54 0 0
Rezultatul exceptional Pierdere 55 0 0
Venituri totale 56 25.156.960 27.999.219
Cheltuieli totale 57 24.636.482 27.060.146
Rezultatul brut
Rezultatul brut Profit 58 520.478 939.073
Rezultatul brut Pierdere 59 0 0
Rezultatul net
Rezultatul net Profit 62 275.990 748.906
Rezultatul net Pierdere 63 0 0

 

Date Informative

  Nr.rd. An precedent An curent
Numar mediu de salariati 23 780 780