Judetul: BUCURESTI   Activitatea Cod CAEN: 5142
Unitatea: SIFI CJ STORAGE SA Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
Adresa: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12 Cod Fiscal: 201896 
Nr. Registrul
Comertului
J40/13820/27.11.2014 Simbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 31.12.2006 - conform OMF nr. 94/2001

Situatia patrimoniului

RON
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
A.Active imobilizate: 19 5.575.513 5.612.411
I.Imobilizari necorporale: 06 0 3.937
II.Imobilizari corporale:
1. Terenuri si constructii 07 5.469.585 5.508.287
2. Instalatii tehnice si masini 08 91.514 79.397
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 14.414 12.516
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 0 8.274
Total imobilizari corporale: 11 5.575.513 5.608.474
III.Imobilizari financiare: 18 0 0
B.Active circulante: 35 804.502 988.238
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale consumabile 20 2.311 2.581
2. Productia in curs de executie 21 0 0
3. Produse finite si marfuri 22 591.366 656.291
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 23 0 0
Total stocuri: 24 593.677 658.872
II.Creante: 30 173.399 245.870
III.Investitii financiare pe termen scurt: 33 0 0
IV.Casa si conturi la banci: 34 37.426 83.496
C.Cheltuieli in avans: 36 114.461 103.765
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: 45 527.423 599.717
E.Active circulante / datorii curente nete: 46 390.697 487.836
F.Total active minus datorii curente: 47 5.966.210 6.100.247
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: 56 55.633 11.667
H.Provizioane: 60 0 0
I.Venituri in avans: 63 843 4.450
J.Capital si rezerve: 83 5.910.577 6.088.580
Total capitaluri proprii din care: 81 5.910.577 6.088.580
I.Capital: 67 469.188 469.188
II.Prime de capital: 68 0 0
III.Rezerve din reevaluare: 69 4.947.325 4.947.325
IV.Rezerve: 75 306.431 385.061
V.Rezultatul reportat:
Sold Creditor 76 0 0
Sold Debitor 77 0 0
VI.Rezultatul exercitiului:
Sold Creditor 78 200.072 305.621
Sold Debitor 79 0 0
Repartizarea profitului 80 12.439 18.615

Contul de profit si pierdere

RON
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
1.Cifra de afaceri neta 01 1.674.530 2.097.842
Venituri din exploatare 10 1.684.801 2.108.827
Cheltuieli din exploatare 32 1.408.963 1.709.956
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit 33 275.838 398.871
Rezultatul din exploatare Pierdere 34 0 0
Venituri financiare 42 3.309 3.341
Cheltuieli financiare 49 30.368 27.613
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit 50 0 0
Rezultatul financiar Pierdere 51 27.059 24.272
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit 52 248.779 374.599
Rezultatul curent Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
Cheltuieli extraordinare 55 0 0
Rezultatul extraordinar
Rezultatul extraordinar Profit 56 0 0
Rezultatul extraordinar Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 1.688.110 2.112.168
Cheltuieli totale 59 1.439.331 1.737.569
Rezultatul brut
Rezultatul brut Profit 60 248.779 374.599
Rezultatul brut Pierdere 61 0 0
Rezultatul net
Rezultatul net Profit 64 200.072 305.621
Rezultatul net Pierdere 65 0 0

 

Date Informative

  Nr.rd. An precedent An curent
Numar mediu de salariati 23 32 30