Judetul: HUNEDOARA   Activitatea Cod CAEN: 3520
Unitatea: REVA SA SIMERIA Constructia si repararea materialului rulant
Adresa: SIMERIA - STR.ATELIERELOR 32 Cod Fiscal: 2150217 
Nr. Registrul
Comertului
J20/643/1992 Simbol: REVA

 

Rezultate financiare la data 31.12.2006 - conform OMF nr. 94/2001

Situatia patrimoniului

RON
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
A.Active imobilizate: 19 4.138.827 4.803.452
I.Imobilizari necorporale: 06 54.389 35.950
II.Imobilizari corporale:
1. Terenuri si constructii 07 1.383.135 2.345.485
2. Instalatii tehnice si masini 08 1.204.062 2.025.131
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 4.561 9.451
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 1.492.190 386.945
Total imobilizari corporale: 11 4.083.948 4.767.012
III.Imobilizari financiare: 18 490 490
B.Active circulante: 35 12.101.762 9.277.575
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale consumabile 20 2.515.465 2.021.753
2. Productia in curs de executie 21 208.853 426.488
3. Produse finite si marfuri 22 12.888 5.417
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 23 0 721.464
Total stocuri: 24 2.737.206 3.175.122
II.Creante: 30 9.036.291 5.990.343
III.Investitii financiare pe termen scurt: 33 0 0
IV.Casa si conturi la banci: 34 328.265 112.110
C.Cheltuieli in avans: 36 12.743 12.679
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: 45 11.145.603 9.435.231
E.Active circulante / datorii curente nete: 46 968.902 -540.356
F.Total active minus datorii curente: 47 5.107.729 4.263.096
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: 56 1.482.799 1.008.090
H.Provizioane: 60 0 10.000
I.Venituri in avans: 63 0 395.379
J.Capital si rezerve: 83 3.624.930 3.245.006
Total capitaluri proprii din care: 81 3.624.930 3.245.006
I.Capital: 67 1.730.463 1.730.463
II.Prime de capital: 68 0 0
III.Rezerve din reevaluare: 69 0 0
IV.Rezerve: 75 1.192.515 1.926.767
V.Rezultatul reportat:
Sold Creditor 76 701.952 0
Sold Debitor 77 0 412.224
VI.Rezultatul exercitiului:
Sold Creditor 78 748.906 564.727
Sold Debitor 79 0 0
Repartizarea profitului 80 748.906 564.727

Contul de profit si pierdere

RON
  Nr. Rand Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
1.Cifra de afaceri neta 01 26.577.566 26.996.064
Venituri din exploatare 10 27.947.959 28.902.801
Cheltuieli din exploatare 32 26.559.035 27.864.402
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit 33 1.388.924 1.038.399
Rezultatul din exploatare Pierdere 34 0 0
Venituri financiare 42 51.260 57.322
Cheltuieli financiare 49 501.111 449.709
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit 50 0 0
Rezultatul financiar Pierdere 51 449.851 392.387
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit 52 939.073 646.012
Rezultatul curent Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
Cheltuieli extraordinare 55 0 0
Rezultatul extraordinar
Rezultatul extraordinar Profit 56 0 0
Rezultatul extraordinar Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 27.999.219 28.960.123
Cheltuieli totale 59 27.060.146 28.314.111
Rezultatul brut
Rezultatul brut Profit 60 939.073 646.012
Rezultatul brut Pierdere 61 0 0
Rezultatul net
Rezultatul net Profit 64 748.906 564.727
Rezultatul net Pierdere 65 0 0

 

Date Informative

  Nr.rd. An precedent An curent
Numar mediu de salariati 23 780 715