District: BUCURESTI
Field of activity: Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Company Name: SIFI CJ STORAGE SA
CAEN Code: 6820
Address: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Fiscal / Unique Code: 201896
Commerce Registry Code: J40/13820/27.11.2014
Symbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 31.12.2007 - conform OMFP nr. 1752/2005

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.SOLD LA
01.01.200731.12.2007
AB12
A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 5,612,411 11,572,027
I. Imobilizari necorporale 06 3,937 2,625
II. Imobilizari corporale
   1. Terenuri si constructii 07 5,508,287 11,462,047
   2. Instalatii tehnice si masini 08 79,397 96,523
   3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 12,516 10,832
   4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 8,274 0
   Total imobilizari corporale: 11 5,608,474 11,569,402
III. Imobilizari financiare 18 0 0
B. ACTIVE CIRCULANTE 35 988,238 1,053,876
I. Stocuri
   1. Materii prime si materiale consumabile 20 2,581 1,799
   2. Productia in curs de executie 21 0 0
   3. Produse finite si marfuri 22 656,291 751,281
   4. Avansuri pentru cumparari stocuri 23 0 0
   Total stocuri: 24 658,872 753,080
II. Creante 30 245,870 241,234
III. Investitii financiare pe termen scurt 33 0 0
IV. Casa si conturi la banci 34 83,496 59,562
C. CHELTUIELI IN AVANS 36 103,765 93,790
D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: 45 599,717 548,569
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE 46 487,836 594,813
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 6,100,247 12,166,840
G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: 56 11,667 0
H. PROVIZIOANE 60 0 35,000
I. VENITURI IN AVANS: 63 4,450 4,284
J. CAPITAL SI REZERVE 85 6,088,580 12,131,840
Total capitaluri proprii din care: 83 6,088,580 12,131,840
I. Capital 67 469,188 469,188
II. Prime de capital 68 0 0
III. Rezerve din reevaluare 69 4,947,325 10,679,932
IV. Rezerve 74 385,061 493,644
V. Profitul sau pierderea reportat:
     Sold C 78 0 0
     Sold D 79 0 0
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:
     Sold C 80 305,621 498,329
     Sold D 81 305,621 0
Repartizarea profitului 82 18,615 9,253


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
31.12.200631.12.2007
AB12
1. Cifra de afaceri neta 01 2,097,842 2,773,762
Venituri din exploatare - TOTAL 10 2,108,827 2,783,769
Cheltuieli din exploatare - TOTAL 32 1,709,956 2,176,365
Profitul sau pierderea din exploatare
     - Profit 33 398,871 607,404
     - Pierdere 34 0 0
Venituri financiare - TOTAL 42 3,341 1,961
Cheltuieli financiare - TOTAL 49 27,613 13,969
Profitul sau pierderea financiar(a)
     - Profit 50 0 0
     - Pierdere 51 24,272 12,008
14. Profitul sau pierderea curent(a)
     - Profit 52 374,599 595,396
     - Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
16. Cheltuieli extraordinare 55 0 0
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
     - Profit 56 0 0
     - Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 2,112,168 2,785,730
Cheltuieli totale 59 1,737,569 2,190,334
Profitul sau pierderea brut(a)
     - Profit 60 374,599 595,396
     - Pierdere 61 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
     - Profit 64 305,621 498,329
     - Pierdere 65 0 0


Date informative

Formularul 30
III. Numar mediu de salariati Nr. rd.31.12.200631.12.2007
AB12
Numar mediu de salariati 23 30 26