District: BUCURESTI
Field of activity: Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Company Name: SIFI CJ STORAGE SA
CAEN Code: 6820
Address: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Fiscal / Unique Code: 201896
Commerce Registry Code: J40/13820/27.11.2014
Symbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 31.12.2008 - conform OMFP nr. 1752/2005

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.SOLD LA
01.01.200831.12.2008
AB12
A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 11,572,027 11,588,286
I. Imobilizari necorporale 06 2,625 1,313
II. Imobilizari corporale
   1. Terenuri si constructii 07 11,462,047 11,445,620
   2. Instalatii tehnice si masini 08 96,523 101,422
   3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 10,832 23,676
   4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 0 16,255
   Total imobilizari corporale: 11 11,569,402 11,586,973
III. Imobilizari financiare 18 0 0
B. ACTIVE CIRCULANTE 35 1,053,876 1,036,712
I. Stocuri
   1. Materii prime si materiale consumabile 20 1,799 1,893
   2. Productia in curs de executie 21 0 0
   3. Produse finite si marfuri 22 751,281 768,056
   4. Avansuri pentru cumparari stocuri 23 0 0
   Total stocuri: 24 753,080 769,949
II. Creante 30 241,234 221,414
III. Investitii financiare pe termen scurt 33 0 0
IV. Casa si conturi la banci 34 59,562 45,349
C. CHELTUIELI IN AVANS 36 93,790 87,600
D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: 45 548,569 405,610
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE 46 594,813 712,211
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 12,166,840 12,300,497
G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: 56 0 0
H. PROVIZIOANE 60 35,000 0
I. VENITURI IN AVANS: 63 4,284 6,491
J. CAPITAL SI REZERVE 85 12,131,840 12,300,497
Total capitaluri proprii din care: 83 12,131,840 12,300,497
I. Capital 67 469,188 469,188
II. Prime de capital 68 0 0
III. Rezerve din reevaluare 69 10,679,932 10,678,109
IV. Rezerve 74 493,644 703,031
V. Profitul sau pierderea reportat:
     Sold C 78 0 0
     Sold D 79 0 0
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:
     Sold C 80 498,329 450,169
     Sold D 81 498,329 0
Repartizarea profitului 82 9,253 0


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
31.12.200731.12.2008
AB12
1. Cifra de afaceri neta 01 2,773,762 2,620,598
Venituri din exploatare - TOTAL 10 2,783,769 2,625,772
Cheltuieli din exploatare - TOTAL 32 2,176,365 2,093,511
Profitul sau pierderea din exploatare
     - Profit 33 607,404 532,261
     - Pierdere 34 0 0
Venituri financiare - TOTAL 42 1,961 136
Cheltuieli financiare - TOTAL 49 13,969 7,649
Profitul sau pierderea financiar(a)
     - Profit 50 0 0
     - Pierdere 51 12,008 7,513
14. Profitul sau pierderea curent(a)
     - Profit 52 595,396 524,748
     - Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
16. Cheltuieli extraordinare 55 0 0
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
     - Profit 56 0 0
     - Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 2,785,730 2,625,908
Cheltuieli totale 59 2,190,334 2,101,160
Profitul sau pierderea brut(a)
     - Profit 60 595,396 524,748
     - Pierdere 61 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
     - Profit 64 498,329 450,169
     - Pierdere 65 0 0


Date informative

Formularul 30
III. Numar mediu de salariati Nr. rd.31.12.200731.12.2008
AB12
Numar mediu de salariati 23 26 23