District: BUCURESTI
Field of activity: Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Company Name: SIFI CJ STORAGE SA
CAEN Code: 6820
Address: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Fiscal / Unique Code: 201896
Commerce Registry Code: J40/13820/27.11.2014
Symbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 31.12.2009 - conform OMFP nr. 1752/2005

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.SOLD LA
01.01.200931.12.2009
AB12
A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 11,588,286 12,019,366
I. Imobilizari necorporale 06 1,313 1,616
II. Imobilizari corporale
   1. Terenuri si constructii 07 11,445,620 11,847,765
   2. Instalatii tehnice si masini 08 101,422 125,813
   3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 23,676 22,056
   4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 16,255 22,116
   Total imobilizari corporale: 11 11,586,973 12,017,750
III. Imobilizari financiare 18 - -
B. ACTIVE CIRCULANTE 35 1,036,712 948,519
I. Stocuri
   1. Materii prime si materiale consumabile 20 1,893 763
   2. Productia in curs de executie 21 - -
   3. Produse finite si marfuri 22 768,056 622,487
   4. Avansuri pentru cumparari stocuri 23 - -
   Total stocuri: 24 769,949 623,250
II. Creante 30 221,414 272,109
III. Investitii financiare pe termen scurt 33 - 5,000
IV. Casa si conturi la banci 34 45,349 48,160
C. CHELTUIELI IN AVANS 36 87,600 81,380
D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: 45 405,610 541,705
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE 46 712,211 481,307
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 12,300,497 12,500,673
G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: 56 - -
H. PROVIZIOANE 60 - -
I. VENITURI IN AVANS: 63 6,491 6,887
J. CAPITAL SI REZERVE 85 12,300,497 12,500,673
Total capitaluri proprii din care: 83 12,300,497 12,500,673
I. Capital 67 469,188 1,172,823
II. Prime de capital 68 - -
III. Rezerve din reevaluare 69 10,678,109 10,678,190
IV. Rezerve 74 703,031 196,781
V. Profitul sau pierderea reportat:
     Sold C 78 - -
     Sold D 79 - -
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:
     Sold C 80 450,169 481,688
     Sold D 81 450,169 0
Repartizarea profitului 82 - 28,809


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
31.12.200831.12.2009
AB12
1. Cifra de afaceri neta 01 2,620,598 2,340,076
Venituri din exploatare - TOTAL 10 2,625,772 2,363,201
Cheltuieli din exploatare - TOTAL 32 2,093,511 1,773,071
Profitul sau pierderea din exploatare
     - Profit 33 532,261 590,130
     - Pierdere 34 0 0
Venituri financiare - TOTAL 42 136 268
Cheltuieli financiare - TOTAL 49 7,649 11,753
Profitul sau pierderea financiar(a)
     - Profit 50 0 0
     - Pierdere 51 7,513 11,485
14. Profitul sau pierderea curent(a)
     - Profit 52 524,748 578,645
     - Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 - -
16. Cheltuieli extraordinare 55 - -
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
     - Profit 56 0 0
     - Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 2,625,908 2,363,469
Cheltuieli totale 59 2,101,160 1,784,824
Profitul sau pierderea brut(a)
     - Profit 60 524,748 578,645
     - Pierdere 61 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
     - Profit 64 450,169 481,688
     - Pierdere 65 0 0


Date informative

Formularul 30
III. Numar mediu de salariati Nr. rd.31.12.200831.12.2009
AB12
Numar mediu de salariati 23 23 22