Judet: HUNEDOARA
Domeniu de activitate: Fabricarea materialului rulant
Denumire societate: REVA SA SIMERIA
Cod CAEN: 3020
Adresa: SIMERIA - STR.ATELIERELOR 32
Cod Fiscal / CUI: 2150217
Cod Registrul Comertului: J20/643/1992
Simbol: REVA

 

Rezultate financiare la data 31.12.2007 - conform OMFP nr. 1752/2005

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.SOLD LA
01.01.200731.12.2007
AB12
A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 4.803.452 38.254.360
I. Imobilizari necorporale 06 35.950 14.859
II. Imobilizari corporale
   1. Terenuri si constructii 07 2.345.485 32.351.877
   2. Instalatii tehnice si masini 08 2.025.131 3.990.180
   3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 9.451 17.940
   4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 386.945 1.879.014
   Total imobilizari corporale: 11 4.767.012 38.239.011
III. Imobilizari financiare 18 490 490
B. ACTIVE CIRCULANTE 35 9.277.575 14.390.862
I. Stocuri
   1. Materii prime si materiale consumabile 20 2.021.753 3.212.746
   2. Productia in curs de executie 21 426.488 537.947
   3. Produse finite si marfuri 22 5.417 54.239
   4. Avansuri pentru cumparari stocuri 23 721.464 633.815
   Total stocuri: 24 3.175.122 4.438.747
II. Creante 30 5.990.343 9.719.553
III. Investitii financiare pe termen scurt 33 0 0
IV. Casa si conturi la banci 34 112.110 232.562
C. CHELTUIELI IN AVANS 36 12.679 16.119
D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: 45 9.435.231 12.710.493
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE 46 -540.356 1.278.393
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 4.263.096 39.532.753
G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: 56 1.008.090 1.907.126
H. PROVIZIOANE 60 10.000 635.086
I. VENITURI IN AVANS: 63 395.379 418.095
J. CAPITAL SI REZERVE 85 3.245.006 36.990.541
Total capitaluri proprii din care: 83 3.245.006 36.990.541
I. Capital 67 1.730.463 3.730.463
II. Prime de capital 68 0 0
III. Rezerve din reevaluare 69 0 31.075.154
IV. Rezerve 74 1.926.767 1.960.296
V. Profitul sau pierderea reportat:
     Sold C 78 0 0
     Sold D 79 412.224 407.914
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:
     Sold C 80 564.727 666.071
     Sold D 81 564.727 0
Repartizarea profitului 82 564.727 33.529


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
31.12.200631.12.2007
AB12
1. Cifra de afaceri neta 01 26.996.064 32.144.245
Venituri din exploatare - TOTAL 10 28.902.801 36.164.813
Cheltuieli din exploatare - TOTAL 32 27.864.402 34.834.600
Profitul sau pierderea din exploatare
     - Profit 33 1.038.399 1.330.213
     - Pierdere 34 0 0
Venituri financiare - TOTAL 42 57.322 98.436
Cheltuieli financiare - TOTAL 49 449.709 538.418
Profitul sau pierderea financiar(a)
     - Profit 50 0 0
     - Pierdere 51 392.387 439.982
14. Profitul sau pierderea curent(a)
     - Profit 52 646.012 890.231
     - Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
16. Cheltuieli extraordinare 55 0 0
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
     - Profit 56 0 0
     - Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 28.960.123 36.263.249
Cheltuieli totale 59 28.314.111 35.373.018
Profitul sau pierderea brut(a)
     - Profit 60 646.012 890.231
     - Pierdere 61 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
     - Profit 64 564.727 666.071
     - Pierdere 65 0 0


Date informative

Formularul 30
III. Numar mediu de salariati Nr. rd.31.12.200631.12.2007
AB12
Numar mediu de salariati 23 715 602