Judet: HUNEDOARA
Domeniu de activitate: Fabricarea materialului rulant
Denumire societate: REVA SA SIMERIA
Cod CAEN: 3020
Adresa: SIMERIA - STR.ATELIERELOR 32
Cod Fiscal / CUI: 2150217
Cod Registrul Comertului: J20/643/1992
Simbol: REVA

 

Rezultate financiare la data 31.12.2008 - conform OMFP nr. 1752/2005

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.SOLD LA
01.01.200831.12.2008
AB12
A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 38.254.360 50.093.671
I. Imobilizari necorporale 06 14.859 20.356
II. Imobilizari corporale
   1. Terenuri si constructii 07 32.351.877 32.509.157
   2. Instalatii tehnice si masini 08 3.990.180 15.151.332
   3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 17.940 25.118
   4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 1.879.014 2.387.218
   Total imobilizari corporale: 11 38.239.011 50.072.825
III. Imobilizari financiare 18 490 490
B. ACTIVE CIRCULANTE 35 14.390.862 25.049.809
I. Stocuri
   1. Materii prime si materiale consumabile 20 3.212.746 10.881.936
   2. Productia in curs de executie 21 537.947 874.499
   3. Produse finite si marfuri 22 54.239 237.535
   4. Avansuri pentru cumparari stocuri 23 633.815 1.114.646
   Total stocuri: 24 4.438.747 13.108.616
II. Creante 30 9.719.553 11.874.624
III. Investitii financiare pe termen scurt 33 0 0
IV. Casa si conturi la banci 34 232.562 66.569
C. CHELTUIELI IN AVANS 36 16.119 35.884
D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: 45 12.710.493 24.625.345
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE 46 1.278.393 456.146
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 39.532.753 50.549.817
G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: 56 1.907.126 11.938.297
H. PROVIZIOANE 60 635.086 30.049
I. VENITURI IN AVANS: 63 418.095 20.861
J. CAPITAL SI REZERVE 85 36.990.541 38.564.812
Total capitaluri proprii din care: 83 36.990.541 38.564.812
I. Capital 67 3.730.463 3.730.463
II. Prime de capital 68 0 0
III. Rezerve din reevaluare 69 31.075.154 30.984.598
IV. Rezerve 74 1.960.296 2.326.109
V. Profitul sau pierderea reportat:
     Sold C 78 0 0
     Sold D 79 407.914 0
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:
     Sold C 80 666.071 1.574.271
     Sold D 81 666.071 0
Repartizarea profitului 82 33.529 50.629


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
31.12.200731.12.2008
AB12
1. Cifra de afaceri neta 01 32.144.245 44.487.982
Venituri din exploatare - TOTAL 10 36.164.813 60.138.082
Cheltuieli din exploatare - TOTAL 32 34.834.600 56.464.082
Profitul sau pierderea din exploatare
     - Profit 33 1.330.213 3.674.000
     - Pierdere 34 0 0
Venituri financiare - TOTAL 42 98.436 174.517
Cheltuieli financiare - TOTAL 49 538.418 2.071.122
Profitul sau pierderea financiar(a)
     - Profit 50 0 0
     - Pierdere 51 439.982 1.896.605
14. Profitul sau pierderea curent(a)
     - Profit 52 890.231 1.777.395
     - Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
16. Cheltuieli extraordinare 55 0 0
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
     - Profit 56 0 0
     - Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 36.263.249 60.312.599
Cheltuieli totale 59 35.373.018 58.535.204
Profitul sau pierderea brut(a)
     - Profit 60 890.231 1.777.395
     - Pierdere 61 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
     - Profit 64 666.071 1.574.271
     - Pierdere 65 0 0


Date informative

Formularul 30
III. Numar mediu de salariati Nr. rd.31.12.200731.12.2008
AB12
Numar mediu de salariati 23 602 699