Judet: HUNEDOARA
Domeniu de activitate: Fabricarea materialului rulant
Denumire societate: REVA SA SIMERIA
Cod CAEN: 3020
Adresa: SIMERIA - STR.ATELIERELOR 32
Cod Fiscal / CUI: 2150217
Cod Registrul Comertului: J20/643/1992
Simbol: REVA

 

Rezultate financiare la data 31.12.2009 - conform OMFP nr. 1752/2005

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.SOLD LA
01.01.200931.12.2009
AB12
A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 50.093.671 52.981.352
I. Imobilizari necorporale 06 20.356 139.723
II. Imobilizari corporale
   1. Terenuri si constructii 07 32.509.157 33.285.624
   2. Instalatii tehnice si masini 08 15.151.332 18.667.204
   3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 25.118 92.129
   4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 2.387.218 796.182
   Total imobilizari corporale: 11 50.072.825 52.841.139
III. Imobilizari financiare 18 490 490
B. ACTIVE CIRCULANTE 35 25.049.809 22.900.972
I. Stocuri
   1. Materii prime si materiale consumabile 20 10.881.936 7.674.524
   2. Productia in curs de executie 21 874.499 691.892
   3. Produse finite si marfuri 22 237.535 143.457
   4. Avansuri pentru cumparari stocuri 23 1.114.646 47.450
   Total stocuri: 24 13.108.616 8.557.323
II. Creante 30 11.874.624 14.288.309
III. Investitii financiare pe termen scurt 33 0 0
IV. Casa si conturi la banci 34 66.569 55.340
C. CHELTUIELI IN AVANS 36 35.884 21.124
D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: 45 24.625.345 25.236.113
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE 46 456.146 -2.338.152
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 50.549.817 50.643.200
G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: 56 11.938.297 10.237.187
H. PROVIZIOANE 60 30.049 39.771
I. VENITURI IN AVANS: 63 20.861 28.983
J. CAPITAL SI REZERVE 85 38.564.812 40.361.394
Total capitaluri proprii din care: 83 38.564.812 40.361.394
I. Capital 67 3.730.463 3.730.463
II. Prime de capital 68 0 0
III. Rezerve din reevaluare 69 30.984.598 30.980.131
IV. Rezerve 74 2.326.109 3.966.333
V. Profitul sau pierderea reportat:
     Sold C 78 0 0
     Sold D 79 0 0
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:
     Sold C 80 1.574.271 1.796.582
     Sold D 81 1.574.271 0
Repartizarea profitului 82 50.629 112.115


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
31.12.200831.12.2009
AB12
1. Cifra de afaceri neta 01 44.487.982 56.446.657
Venituri din exploatare - TOTAL 10 60.138.082 66.841.135
Cheltuieli din exploatare - TOTAL 32 56.464.082 62.428.378
Profitul sau pierderea din exploatare
     - Profit 33 3.674.000 4.412.757
     - Pierdere 34 0 0
Venituri financiare - TOTAL 42 174.517 143.428
Cheltuieli financiare - TOTAL 49 2.071.122 2.230.531
Profitul sau pierderea financiar(a)
     - Profit 50 0 0
     - Pierdere 51 1.896.605 2.087.103
14. Profitul sau pierderea curent(a)
     - Profit 52 1.777.395 2.325.654
     - Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
16. Cheltuieli extraordinare 55 0 0
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
     - Profit 56 0 0
     - Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 60.312.599 66.984.563
Cheltuieli totale 59 58.535.204 64.658.909
Profitul sau pierderea brut(a)
     - Profit 60 1.777.395 2.325.654
     - Pierdere 61 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
     - Profit 64 1.574.271 1.796.582
     - Pierdere 65 0 0


Date informative

Formularul 30
III. Numar mediu de salariati Nr. rd.31.12.200831.12.2009
AB12
Numar mediu de salariati 23 699 671