Judet: BUCURESTI
Domeniu de activitate: Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Denumire societate: SIFI CJ STORAGE SA
Cod CAEN: 6820
Adresa: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Cod Fiscal / CUI: 201896
Cod Registrul Comertului: J40/13820/27.11.2014
Simbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 31.12.2010 - conform OMFP nr. 1752/2005

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.SOLD LA
01.01.201031.12.2010
AB12
A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 12.019.366 10.769.037
I. Imobilizari necorporale 06 1.616 2.484
II. Imobilizari corporale
   1. Terenuri si constructii 07 11.847.765 10.640.922
   2. Instalatii tehnice si masini 08 125.813 102.236
   3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 22.056 18.932
   4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 22.116 4.463
   Total imobilizari corporale: 11 12.017.750 10.766.553
III. Imobilizari financiare 18 - -
B. ACTIVE CIRCULANTE 35 948.519 812.516
I. Stocuri
   1. Materii prime si materiale consumabile 20 763 770
   2. Productia in curs de executie 21 - -
   3. Produse finite si marfuri 22 622.487 556.727
   4. Avansuri pentru cumparari stocuri 23 - -
   Total stocuri: 24 623.250 557.497
II. Creante 30 272.109 213.170
III. Investitii pe termen scurt 33 5.000 -
IV. Casa si conturi la banci 34 48.160 41.849
C. CHELTUIELI IN AVANS 36 81.380 62.771
D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: 45 541.705 696.787
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE 46 481.307 168.656
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 12.500.673 10.937.693
G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: 56 - -
H. PROVIZIOANE 60 - -
I. VENITURI IN AVANS: 66 6.887 9.844
J. CAPITAL SI REZERVE
I. Capital 70 1.172.823 1.172.823
II. Prime de capital 71 - -
III. Rezerve din reevaluare 72 10.678.190 9.239.596
IV. Rezerve 77 196.781 273.054
Actiuni proprii 78 - -
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 79 - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 80 - -
V. Profitul sau pierderea reportat:
     Sold C 81 - -
     Sold D 82 - -
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:
     Sold C 83 481.688 269.683
     Sold D 84 0 0
Repartizarea profitului 85 28.809 17.463
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85) 86 12.500.673 10.937.693
Patrimoniul public 87 - -
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87) 88 12.500.673 10.937.693


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd.REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
31.12.200931.12.2010
AB12
1. Cifra de afaceri neta 01 2.340.076 1.767.425
Venituri din exploatare - TOTAL 12 2.363.201 1.801.205
Cheltuieli din exploatare - TOTAL 35 1.773.071 1.443.119
Profitul sau pierderea din exploatare
     - Profit 36 590.130 358.086
     - Pierdere 37 0 0
Venituri financiare - TOTAL 45 268 20
Cheltuieli financiare - TOTAL 52 11.753 8.852
Profitul sau pierderea financiar(a)
     - Profit 53 0 0
     - Pierdere 54 11.485 8.832
14. Profitul sau pierderea curent(a)
     - Profit 55 578.645 349.254
     - Pierdere 56 0 0
Venituri extraordinare 57 - -
16. Cheltuieli extraordinare 58 - -
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
     - Profit 59 0 0
     - Pierdere 60 0 0
Venituri totale 61 2.363.469 1.801.225
Cheltuieli totale 62 1.784.824 1.451.971
Profitul sau pierderea brut(a)
     - Profit 63 578.645 349.254
     - Pierdere 64 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
     - Profit 67 481.688 269.683
     - Pierdere 68 0 0


Date informative

Formularul 30
III. Numar mediu de salariati Nr. rd.31.12.200931.12.2010
AB12
Numar mediu de salariati 23 22 20