District: BUCURESTI
Field of activity: Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
Company Name: SIFI CJ STORAGE SA
CAEN Code: 5142
Address: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Fiscal / Unique Code: 201896
Commerce Registry Code: J40/13820/27.11.2014
Symbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 30.6.2007

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. 1.1.2007 30.6.2007
A. Active imobilizate: 04 5,612,411 5,761,590
I. Imobilizari necorporale 01 3,937 3,281
II. Imobilizari corporale 02 5,608,474 5,758,309
III. Imobilizari financiare 03 0 0
B. Active circulante: 09 988,238 1,164,075
I. Stocuri 05 658,872 751,715
II. Creante 06 245,870 383,473
III. Investitii pe termen scurt 07 0 0
IV. Casa si conturi la banci 08 83,496 28,887
C. Cheltuieli in avans 10 103,765 98,973
D. Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 599,717 857,432
E. Active circulante nete/datorii curente nete 12 487,836 396,133
F. Total active minus datorii curente 13 6,100,247 6,157,723
G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 11,667 1,667
H. Provizioane 15 0 0
I. Venituri in avans: 16 4,450 9,483
  - subventii pentru investitii 17 0 0
  - venituri inregistrate in avans 18 4,450 9,483
J. Capital si rezerve:
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: 19 469,188 469,187
  - capital subscris varsat 20 469,188 469,187
  - capital subscris nevarsat 21 0 0
  - patrimoniul regiei 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE: 24 4,947,325 4,947,325
IV. REZERVE 25 385,061 484,391
Actiuni proprii 26 0 0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
   SOLD C 27 0 0
   SOLD D 28 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
   SOLD C 29 305,621 255,153
   SOLD D 30 0 0
Repartizarea profitului 31 18,615 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 32 6,088,580 6,156,056
Patrimoniul public 33 0 0
CAPITALURI - TOTAL 34 6,088,580 6,156,056


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. 30.6.2006 30.6.2007
Cifra de afaceri neta 01 898,254 1,175,606
Venituri din exploatare 10 903,644 1,178,993
Cheltuieli din exploatare - Total 32 769,863 871,153
Profitul sau pierderea din exploatare
   Profit 33 133,781 307,840
   Pierdere 34 0 0
Venituri financiare 42 1,819 1,130
Cheltuieli financiare 49 15,450 4,813
Profitul sau pierderea financiara
   Profit 50 0 0
   Pierdere 51 13,631 3,683
Profitul sau pierderea curent(a)
   Profit 52 120,150 304,157
   Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
Cheltuieli extraordinare 55 0 0
Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
   Profit 56 0 0
   Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 905,463 1,180,123
Cheltuieli totale 59 785,313 875,966
Profitul sau pierderea brut(a)
   Profit 60 120,150 304,157
   Pierdere 61 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
   Profit 64 96,560 255,153
   Pierdere 65 0 0


Date informative

Formularul 30
  Nr.rd. 30.6.2006 30.6.2007
Numar mediu de salariati 23 30 28