District: BUCURESTI
Field of activity: Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Company Name: SIFI CJ STORAGE SA
CAEN Code: 6820
Address: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Fiscal / Unique Code: 201896
Commerce Registry Code: J40/13820/27.11.2014
Symbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 30.6.2008

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. 1.1.2008 30.6.2008
A. Active imobilizate: 04 11,572,027 11,510,444
I. Imobilizari necorporale 01 2,625 1,969
II.Imobilizari corporale 02 11,569,402 11,508,475
III. Imobilizari financiare 03 0 0
B. Active circulante: 09 1,053,876 1,095,352
I. Stocuri 05 753,080 757,787
II. Creante 06 241,234 264,849
III. Investitii pe termen scurt 07 0 0
IV. Casa si conturi la banci 08 59,562 72,716
C. Cheltuieli in avans 10 93,790 84,891
D. Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 548,569 545,119
E. Active circulante nete/datorii curente nete 12 594,813 625,020
F. Total active minus datorii curente 13 12,166,840 12,135,464
G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 0 0
H. Provizioane 15 35,000 5,647
I. Venituri in avans: 16 4,284 10,104
   - subventii pentru investitii 17 0 0
   - venituri inregistrate in avans 18 4,284 10,104
J. Capital si rezerve:
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: 19 469,188 469,188
   - capital subscris varsat 20 469,188 469,188
   - capital subscris nevarsat 21 0 0
   - patrimoniul regiei 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE: 24 10,679,932 10,679,933
IV. REZERVE 25 493,644 701,207
Actiuni proprii 26 0 0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 27 0 0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 28 0 0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
   SOLD C 29 0 0
   SOLD D 30 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
   SOLD C 31 498,329 279,489
   SOLD D 32 0 0
Repartizarea profitului 33 9,253 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 34 12,131,840 12,129,817
Patrimoniul public 35 0 0
CAPITALURI - TOTAL 36 12,131,840 12,129,817


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. 30.6.2007 30.6.2008
Cifra de afaceri neta 01 1,175,606 1,337,320
Venituri din exploatare 10 1,178,993 1,341,037
Cheltuieli din exploatare - Total 32 871,153 1,007,140
Profitul sau pierderea din exploatare
   Profit 33 307,840 333,897
   Pierdere 34 0 0
Venituri financiare 42 1,130 71
Cheltuieli financiare 49 4,813 6,065
Profitul sau pierderea financiara
   Profit 50 0 0
   Pierdere 51 3,683 5,994
Profitul sau pierderea curent(a)
   Profit 52 304,157 327,903
   Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
Cheltuieli extraordinare 55 0 0
Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
   Profit 56 0 0
   Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 1,180,123 1,341,108
Cheltuieli totale 59 875,966 1,013,205
Profitul sau pierderea brut(a)
   Profit 60 304,157 327,903
   Pierdere 61 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
   Profit 64 255,153 279,489
   Pierdere 65 0 0


Date informative

Formularul 30
  Nr.rd. 30.6.2007 30.6.2008
Numar mediu de salariati 23 28 22