District: BUCURESTI
Field of activity: Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Company Name: SIFI CJ STORAGE SA
CAEN Code: 6820
Address: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Fiscal / Unique Code: 201896
Commerce Registry Code: J40/13820/27.11.2014
Symbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 30.6.2010

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. 1.1.2010 30.6.2010
A. Active imobilizate: 04 11,862,489 12,001,946
I. Imobilizari necorporale 01 2,618 2,199
II.Imobilizari corporale 02 11,859,871 11,999,747
III. Imobilizari financiare 03 - -
B. Active circulante: 09 1,046,359 883,939
I. Stocuri 05 704,641 562,454
II. Creante 06 302,901 265,837
III. Investitii pe termen scurt 07 7,805 800
IV. Casa si conturi la banci 08 31,012 54,848
C. Cheltuieli in avans 10 77,448 70,349
D. Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 700,468 662,437
E. Active circulante nete/datorii curente nete 12 408,720 275,227
F. Total active minus datorii curente 13 12,271,209 12,277,173
G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 - -
H. Provizioane 15 - -
I. Venituri in avans: 16 14,619 16,624
   - subventii pentru investitii 17 - -
   - venituri inregistrate in avans 18 14,619 16,624
J. Capital si rezerve:
I. CAPITAL (rd. 22 + 23 + 24), din care: 21 469,188 1,172,822
   - capital subscris varsat 22 469,188 1,172,822
   - capital subscris nevarsat 23 - -
   - patrimoniul regiei 24 - -
II. PRIME DE CAPITAL 25 - -
III. REZERVE DIN REEVALUARE: 26 10,678,191 10,678,191
IV. REZERVE 27 871,606 255,590
Actiuni proprii 28 - -
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 29 - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 30 - -
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
   SOLD C 31 - -
   SOLD D 32 - -
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
   SOLD C 33 252,224 170,570
   SOLD D 34 - 0
Repartizarea profitului 35 - -
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 36 12,271,209 12,277,173
Patrimoniul public 37 - -
CAPITALURI - TOTAL 38 12,271,209 12,277,173


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. 30.6.2009 30.6.2010
Cifra de afaceri neta 01 1,165,809 944,307
Venituri din exploatare 11 1,178,649 944,496
Cheltuieli din exploatare - Total 34 872,632 726,393
Profitul sau pierderea din exploatare
   Profit 35 306,017 218,103
   Pierdere 36 0 0
Venituri financiare 44 249 10
Cheltuieli financiare 51 2,038 6,230
Profitul sau pierderea financiara
   Profit 52 0 0
   Pierdere 53 1,789 6,220
Profitul sau pierderea curent(a)
   Profit 54 304,228 211,883
   Pierdere 55 0 0
Venituri extraordinare 56 0 -
Cheltuieli extraordinare 57 0 -
Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
   Profit 58 0 0
   Pierdere 59 0 0
Venituri totale 60 1,178,898 944,506
Cheltuieli totale 61 874,670 732,623
Profitul sau pierderea brut(a)
   Profit 62 304,228 211,883
   Pierdere 63 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
   Profit 66 252,224 170,570
   Pierdere 67 0 0


Date informative

Formularul 30
  Nr.rd. 30.6.2009 30.6.2010
Numar mediu de salariati 23 21 21