District: BUCURESTI
Field of activity: Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Company Name: SIFI CJ STORAGE SA
CAEN Code: 6820
Address: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Fiscal / Unique Code: 201896
Commerce Registry Code: J40/13820/27.11.2014
Symbol: NTEX

 

Rezultate financiare la data 30.6.2011

Situatia patrimoniului

Formularul 10- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. 1.1.2011 30.6.2011
A. Active imobilizate: 04 10,769,037 10,663,404
I. Imobilizari necorporale 01 2,484 1,687
II.Imobilizari corporale 02 10,766,553 10,661,717
III. Imobilizari financiare 03 - -
B. Active circulante: 09 812,516 714,225
I. Stocuri 05 557,497 474,080
II. Creante 06 213,170 194,175
III. Investitii pe termen scurt 07 - 1,358
IV. Casa si conturi la banci 08 41,849 44,612
C. Cheltuieli in avans 10 62,771 52,054
D. Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 696,787 554,686
E. Active circulante nete/datorii curente nete 12 168,656 195,872
F. Total active minus datorii curente 13 10,937,693 10,859,276
G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 - -
H. Provizioane 15 - -
I. Venituri in avans: 16 9,844 15,721
   - subventii pentru investitii 17 - -
   - venituri inregistrate in avans 18 9,844 15,721
J. Capital si rezerve:
I. CAPITAL (rd. 23 + 24 + 25), din care: 22 1,172,823 1,172,823
   - capital subscris varsat 23 1,172,823 1,172,823
   - capital subscris nevarsat 24 - -
   - patrimoniul regiei 25 - -
II. PRIME DE CAPITAL 26 - -
III. REZERVE DIN REEVALUARE: 27 9,239,596 9,239,596
IV. REZERVE 28 273,054 290,708
Actiuni proprii 29 - -
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 30 - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 31 - -
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
   SOLD C 32 - -
   SOLD D 33 - -
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
   SOLD C 34 269,683 156,149
   SOLD D 35 - 0
Repartizarea profitului 36 17,463 -
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 37 10,937,693 10,859,276
Patrimoniul public 38 - -
CAPITALURI - TOTAL 39 10,937,693 10,859,276


Contul de profit si pierdere

Formularul 20- RON -
Denumirea indicatorului Nr. rd. 30.6.2010 30.6.2011
Cifra de afaceri neta 01 944,306 811,127
Venituri din exploatare 12 944,495 811,171
Cheltuieli din exploatare - Total 35 726,393 611,721
Profitul sau pierderea din exploatare
   Profit 36 218,102 199,450
   Pierdere 37 0 0
Venituri financiare 45 10 6
Cheltuieli financiare 52 6,230 4,596
Profitul sau pierderea financiara
   Profit 53 0 0
   Pierdere 54 6,220 4,590
Profitul sau pierderea curent(a)
   Profit 55 211,882 194,860
   Pierdere 56 0 0
Venituri extraordinare 57 - -
Cheltuieli extraordinare 58 - -
Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
   Profit 59 0 0
   Pierdere 60 0 0
Venituri totale 61 944,505 811,177
Cheltuieli totale 62 732,623 616,317
Profitul sau pierderea brut(a)
   Profit 63 211,882 194,860
   Pierdere 64 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
   Profit 67 170,569 156,149
   Pierdere 68 0 0


Date informative

Formularul 30
  Nr.rd. 30.6.2010 30.6.2011
Numar mediu de salariati 23 21 20