Judet: HUNEDOARA
Domeniu de activitate: Constructia si repararea materialului rulant
Denumire societate: REVA SA SIMERIA
Cod CAEN: 3520
Adresa: SIMERIA - STR.ATELIERELOR 32
Cod Fiscal / CUI: 2150217
Cod Registrul Comertului: J20/643/1992
Simbol: REVA

 

Rezultate financiare la data 30.6.2006

Situatia patrimoniului

RON
  Nr. Rand 1.1.2006 30.6.2006
A.Active imobilizate: 04 4.140.637 4.319.602
I.Imobilizari necorporale 01 54.389 54.110
II.Imobilizari corporale 02 4.083.948 4.262.713
III.Imobilizari financiare 03 2.300 2.779
B.Active circulante: 09 12.099.952 12.211.363
I.Stocuri 05 2.737.206 3.236.142
II.Creante 06 9.034.481 8.871.311
III.Investitii financiare pe termen scurt 07 0 0
IV.Casa si conturi la banci 08 328.265 103.910
C.Cheltuieli in avans 10 12.743 130.335
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 11 11.145.603 11.116.630
E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 12 967.092 756.108
F.Total active minus datorii curente 13 5.107.729 5.075.710
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 1.482.799 1.397.360
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 0 0
I.Venituri in avans: 16 0 468.960
  -subventii pentru investitii 17 0 0
  -venituri inregistrate in avans 18 0 468.960
J.Capital si rezerve:
I. CAPITAL 19 1.730.463 1.730.463
  -capital subscris varsat 20 1.730.463 1.730.463
  -capital subscris nevarsat 21 0 0
  -patrimoniul regiei 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE: 24 0 0
IV. REZERVE 26 0 0
V. REZULTATUL REPORTAT
 SOLD C 27 701.952 0
 SOLD D 28 0 0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
 SOLD C 29 748.906 53.420
 SOLD D 30 0 0
Repartizarea profitului 31 748.906 4.661
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 32 3.624.930 3.678.350
Patrimoniul public 33 0 0
CAPITALURI - TOTAL 34 3.624.930 3.678.350

Contul de profit si pierdere

RON
  Nr. Rand 30.6.2005 30.6.2006
1.Cifra de afaceri neta 01 11.624.778 14.057.281
Venituri din exploatare 10 12.199.828 15.303.780
Cheltuieli din exploatare 32 11.652.466 15.026.895
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit 33 547.362 276.885
Rezultatul din exploatare Pierdere 34 0 0
Venituri financiare 42 22.075 46.760
Cheltuieli financiare 49 180.381 230.422
Rezultatul financiar
Rezultatul financiar Profit 50 0 0
Rezultatul financiar Pierdere 51 158.306 183.662
Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit 52 389.056 93.223
Rezultatul curent Pierdere 53 0 0
Venituri extraordinare 54 0 0
Cheltuieli extraordinare 55 0 0
Rezultatul extraordinar
Rezultatul extraordinar Profit 56 0 0
Rezultatul extraordinar Pierdere 57 0 0
Venituri totale 58 12.221.903 15.350.540
Cheltuieli totale 59 11.832.847 15.257.317
Rezultatul brut
Rezultatul brut Profit 60 389.056 93.223
Rezultatul brut Pierdere 61 0 0
Rezultatul net
Rezultatul net Profit 64 306.956 53.420
Rezultatul net Pierdere 65 0 0

 

Date Informative

  Nr.rd. 30.6.2005 30.6.2006
Numar mediu de salariati 23 781 767