miercuri | 21 februarie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - BRD

Convocare AGAO 14 Decembrie 2023

Data Publicare: 03.11.2023 8:34:12

Cod IRIS: 437F8

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data Raportului: 3 noiembrie 2023

BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991

Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium

Evenimente Importante___________________________________________________

In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie al BRD-Groupe Societe Generale reunit in data de 2 noiembrie 2023, ora 11.00 s-a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare in data de 14 decembrie 2023,  ora 1000,  la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7,

sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 28 noiembrie 2023 (data de referinta).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1.      Alegerea Doamnei Doina Valeria NICOLAE, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2.      Aprobarea repartizarii sub forma de dividende a sumei de 642.961.341  lei, reprezentand 50%, din rezultatul reportat aferent anului 2022 (dividendul brut propus este de 0,9226 lei / actiune), ca o plata exceptionala. Dividendele vor fi platite in data de 26 ianuarie 2024 si data platii amanate va fi 29 noiembrie 2024.

3.      Aprobarea datei de 05 ianuarie 2024 ca ex date.

4.      Aprobarea datei de 08 ianuarie 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa  beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Anexa:  Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale in data de 14 decembrie 2023.

 

BRD-Groupe Societe Generale SA

Maria ROUSSEVA

Director General Adjunct

Flavia POPA

Secretar General

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.