duminică | 03 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. - EL

Raport trim 3 2023 - Crestere solida a EBITDA cu 13,5%

Data Publicare: 15.11.2023 18:43:01

Cod IRIS: 8FCCA

Crestere solida a EBITDA in primele noua luni ale anului 2023 cu 13,5% sau 148,8 mil. RON fata de primele noua luni 2022

Evolutia principalilor indicatori in primele 9 luni ale anului 2023:

§  EBITDA – 1.252,9 mil. RON, in crestere cu 13,5% sau 148,8 mil. RON fata de 9L 2022;

§  Venituri operationale – 9.890,8 mil. RON, in scadere usoara cu 3,2% fata de 10.221,4 mil. RON la 9L 2022;

§  Profit net – profit de 418,3 mil. RON, in scadere cu 21,6% sau 115,4 mil. RON fata de 9L 2022;

§  CAPEX PIF – 324,9 mil RON, in crestere solida cu 66,5% fata de 195,1 mil. RON la 9L 2022.

Declaratie Chirita Alexandru-Aurelian, Director General Electrica S.A.:

“Obtinerea constanta a unor performante financiare favorabile, chiar si in contextul schimbarilor rapide din sectorul energetic, subliniaza inca o data capacitatea extraordinara de adaptare si viziunea strategica profunda a echipei noastre. Succesul Grupului Electrica este evidentiat prin cresterea EBITDA cu 13,5%, acesta fiind cel mai convingator semn al abilitatii noastre de a pune in practica strategii eficiente pentru sporirea rentabilitatii si optimizarea operatiunilor. Realizarile consistente pe care le-am inregistrat incepand cu anul 2022, si care continua in 2023, sunt rezultatul unei adaptari constante, a unei gestionari prudente a riscurilor si a aplicarii cu succes a strategiilor noastre de crestere, care se reflecta intr-o evolutie pozitiva si durabila pentru Grupul Electrica.

Inainte de sfarsitul acestui an, vom prezenta noua strategie pe termen mediu si lung a Grupului, care va cuprinde aceeasi doza ridicata de rezilienta si flexibilitate, axandu-se nu doar pe adaptarea domeniilor de activitate principale la mediul complex in care operam, ci si pe exploatarea surselor regenerabile si pe principiile de sustenabilitate. Astfel, ne dorim sa consolidam pozitia noastra de lider pe piata si sa obtinem rezultate care sa corespunda asteptarilor investitorilor nostri.”

Analiza indicatorilor financiari la nivel consolidat

Principalele rezultate prezentate in continuare sunt extrase din situatiile financiare consolidate simplificate (interimare si finale), intocmite conform OMFP 2844/2016:

Rezultate Financiare – in mil. RON*

9L 2022

9L
2023

Δ 9L

Δ 9L %

T3
2022

T3

 2023

ΔT3

Δ T3 %

Venituri operationale, din care

10.221

9.891

-330

-3%

4.288

3.152

-1.136

-27%

   Venituri din subventii

2.063

2.555

492

24%

852

753

-98

-12%

   Venituri productie imobilizari necorporale**

780

66

-713

-92%

780

10

-770

-99%

Cheltuieli operationale

-9.489

-9.178

311

-3%

-3.409

-2.719

691

-20%

Rezultat operational

732

713

-20

-3%

879

434

-446

-51%

EBITDA

1.104

1.253

149

14%

1.003

617

-386

-39%

Rezultat financiar

-103

-217

-114

110%

-46

-75

-29

64%

Rezultat net

534

418

-115

-22%

709

313

-397

-56%

*Sumele sunt rotunjite la nivelul celei mai apropiate valori intregi

**Veniturile din productie imobilizari necorporale reprezinta capitalizarea costurilor suplimentare cu achizitia de energie electrica. Primul activ capitalizat pentru costurile suplimentare cu achizitia de energie electrica pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) a fost inregistrat la 30.09.2022 pentru perioada ianuarie-septembrie 2022 conform OMFP 3900/2022.

Sursa: Electrica

In primele 9 luni ale anului 2023, EBITDA la nivelul Grupului Electrica, a inregistrat o crestere solida de 13,5%, respectiv de 148,8 mil. RON, ajungand la o valoare de 1.252,9 mil. RON, comparativ cu valoarea de 1.104,1 mil. RON realizata la 9 luni 2022.

La 9L 2023 volumele de energie distribuita si furnizata au fost mai mici cu 6,2%, respectiv 10% comparativ cu 9L 2022, profitul operational a inregistrat o reducere mai mica, de 2,7%, pe fondul scaderii veniturilor operationale cu 3,2% (in principal ca efect al majorarii tarifelor), coroborat cu implementarea MACEE si efortul de a mentine costurile sub control.

Cheltuielile cu achizitia de energie electrica au scazut cu 873,5 mil. RON, sau 11,3%, la 6.854,0 mil. RON in primele 9 luni din 2023, fata de 7.727,7 mil. RON in perioada comparativa, in principal, datorita scaderii puternice, in medie cu 47,9%, a costurilor privind energia electrica pentru acoperirea CPT pentru segmentul de distributie, ca rezultat al implementarii MACEE la care se adauga impactul nefavorabil din majorarea pretului de achizitie a energiei electrice pe segmentul de furnizare, in medie cu 20%.

Cheltuielile operationale au fost reduse cu 3,3% la 9L 2023 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, iar profitul net la 9L 2023 a inregistrat o reducere de 115,4 mil. RON (21,6%), cauza principala fiind cresterea impactului negativ a rezultatului financiar de la 103,3 mil. RON 9L 2022 la 216,8 mil. RON 9L 2023 (o crestere de 110%). Cresterea semnificativa a costurilor cu dobanzile aferente anului 2023 fata de anul 2022, reprezinta un efect direct al neincasarii in termenele stabilite de lege a sumelor de la Ministerul Energiei si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, ca urmare a aplicarii mecanismului de plafonare a preturilor pentru energiei electrice si a gazelor naturale conform legislatiei aplicabile.

Cresterea EBITDA in primele 9 luni a fost generata, in principal, de performanta pe plan operational a segmentului de distributie pe fondul cresterii veniturilor, cu 27,4%, sau 673,9 mil. RON, la 3.135,6 mil. RON, de la 2.461,6 mil. RON in aceeasi perioada a anului trecut, ca rezultat al urmatorilor factori :

·         impact favorabil de aproximativ 348,7 mil. RON, din majorarea tarifelor de distributie in medie cu 20%, comparativ cu 9L 2022, efect pozitiv redus de scaderea volumelor de energie electrica distribuita cu aprox. 6,2%;

·         impact favorabil din evolutia veniturilor recunoscute in conformitate cu IFRIC 12 - veniturile din segmentul de distributie de energie sunt influentate de recunoasterea investitiilor in reteaua de distributie in legatura cu acordurile de concesiune, aceste venituri fiind in crestere la 9L 2023 cu 325,5 mil. RON, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Ca urmare a ordinului ANRE 27/2023, incepand cu T2 2023, tarifele de distributie sunt mai mari cu aprox. 20% (26,1% zona MN; 21,5% zona TN si 10,9% zona TS), comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, astfel ca, implicit, veniturile din distributie de energie electrica sunt mai mari, cu impact favorabil in performanta operationala pentru segmentul de distributie. Tarifele aplicabile incepand cu 1 aprilie 2023 nu se mai modifica pana la 31 decembrie 2023.

De asemenea, la inceputul actualei perioade de reglementare PR4, ANRE a efectuat o corectie negativa totala de inchidere a PR3 in valoare de -855 mil. RON (termeni nominali), respectiv -665 mil. RON (termeni 2018), din care -341 mil. RON (termeni 2018) pentru contoarele recunoscute ca investitii in PR2 (2008-2013). Corectia de contoare a fost contestata in instanta de filiala de distributie din Grupul Electrica, deoarece in 2013, ANRE a recunoscut contoarele in BAR in baza principiului nediscriminarii tuturor operatorilor de distributie, desi nu erau inregistrate ca mijloace fixe. Corectia negativa totala aferenta PR3 a diminuat rentabilitatea reglementata aferenta PR4, cu valoarea aferenta aferenta anului 2023 fiind de -93 mil. RON (termeni nominali).

In ceea ce priveste segmentul de furnizare, veniturile din furnizarea de energie electrica si gaze naturale au scazut cu 608,8 mil. RON, sau 10,2%, la 5.343,8 mil. RON, de la 5.952,6 mil. RON la 9L 2022, aceasta variatie fiind generata in principal de efectul net al cresterii cu 5% a preturilor de vanzare pe piata cu amanuntul si al reducerii cu 10% a cantitatii de energie furnizata pe piata cu amanuntul.

La 30 septembrie 2023, subventiile de incasat de pe segmentul de furnizare sunt in valoare aproximativa de 2.264,1 mil. RON (din care 2.254,3 mil. RON de la Ministerul Energiei) inregistrand o crestere cu 983,3 mil. RON (de la 1.280,8 mil. RON la 31 decembrie 2022). Din totalul de 2.254,3 mil. RON, suma de 1.198,6 mil. RON reprezinta cereri neincasate si depuse la autoritatile statului pana la data prezentului comunicat.

De mentionat pentru evolutia din punct de vedere al performantei financiare 2023 vs 2022, este faptul ca in perioada 9L 2023, CPT capitalizat a fost de aprox 66 de mil. RON fata de 9L 2022 cand s-a inregistrat o valoare de 780 mil. RON, Grupul reusind sa reduca costurile aditionale privind achizitia de energie electrica pentru CPT pe segmentul de distributie. Astfel, eliminand CPT capitalizat din profitul operational, constatam o imbunatatire a acestuia de la 99 mil. RON in 9L 2022 la 367 mil. RON in 9L 2023, ceea ce are un impact favorabil in performanta Grupului, fapt ce se observa in veniturile operationale (curente) cat si ulterior in incasarile acestora. Performanta operationala a fost sustinuta pe langa scaderea costurilor cu CPT si de reducerea altor costuri operationale cat si de obtinerea unor venituri mai mari din energia reactiva. De mentionat faptul ca activele intangibile constituite, impreuna cu veniturile din capitalizarea costurilor cu CPT, sunt nemonetare. Aceste venituri se recupereaza din punct de vedere monetar (prin facturari si ulterior incasari), in prezent si in perioadele urmatoare, primul an fiind 2023, incepand cu 01 aprilie 2023.

Performanta financiara remarcabila a Grupului Electrica in contextul dinamic al sectorului energetic este o dovada a viziunii strategice si a rezilientei operationale, realizata prin gestionarea eficienta a riscurilor, optimizarea operatiunilor si imbratisarea inovatiei. Grupul va continua procesul de adaptare a activitatilor si a strategiei la conditiile pietei, bazandu-se pe o crestere sustenabila a companiilor din Grup, astfel incat sa putem asigura stabilitatea financiara si eficienta tuturor liniilor de business din portofoliu. Astfel, evolutia pozitiva a performantei financiare evidentiata prin cresterea semnificativa a rezultatului net, reflecta abilitatea companiei Electrica SA de a se adapta la mediul economic dinamic si de a implementa strategii eficiente pentru cresterea profitabilitatii si eficientei operationale.

 

ALTE INFORMATII OPERATIONALE IMPORTANTE

§  Volumul de energie electrica distribuita – 12,55 TWh in primele noua luni ale anului 2023, in scadere cu 6,2% fata de primele noua luni din 2022, insa in crestere in T3 2023 cu 3% fata de T2 2023. DEER deserveste aprox. 3,9 mil. utilizatori, pe o arie ce acopera circa 40% din suprafata Romaniei;

§  Volumul de energie electrica furnizata pe piata cu amanuntul - 5,7 TWh, redus cu 10% comparativ cu primele noua luni din 2022, pe fondul tendintei generale de scadere a consumului de energie electrica; Electrica Furnizare furnizeaza electricitate pentru aprox. 3,5 mil. locuri de consum pe piata concurentiala, cat si in regim de serviciu universal si ultima instanta;

§  Cota de piata pe furnizarea de energie electrica - Electrica Furnizare este unul dintre cei mai mari furnizori, cu o cota totala de piata de 16,66% si de 9,98% in regim concurential, conform ultimului raport ANRE disponibil, respectiv cel din iulie 2023;

§  Grupul Electrica urmareste in continuare extinderea portofoliului in domeniul productiei de energie electrica, in special din surse regenerabile, avand la acest moment proiecte in diferite faze de executie cu o capacitate de aproximativ 300 MW;

§  Baza Activelor Reglementate (BAR), in termeni nominali, cu inflatie 13,69% pentru anul 2023, estimata la sfarsitul trimestrului 3 al anului 2023 este de 6,9 mld. RON, fara inflatie fiind 6 mld. RON, cu mentiunea ca activele din BAR vor fi reevaluate la sfarsitul anului;

§  La finalul primelor 9 luni ale anului 2023, operatorul Distributie Energie Electrica Romania (DEER), a realizat si pus in functiune investitii (CAPEX PIF) in valoare de 324,9 mil. RON, reprezentand 42,5% din valoarea programului de puneri in functiune planificat pentru 2023 (i.e. 764,1 mil. RON, din care 628,4 mil. RON plan aferent anului 2023 si 135,6 mil. RON valori reportate aferente anului 2022); s-au realizat 162,4 mil. RON din planificarea aferenta anului 2023, 95,2 mil. RON recuperari aferente anului 2022 si 67,2 mil. lucrari suplimentare fata de planul anului 2023, provenite din modificari legislative privind racordarea.

Rezultatele prezentate in acest comunicat sunt bazate pe situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Documentele aferente rezultatelor la T3 2023 sunt disponibile pe website Electrica la urmatorul link: https://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/rezultate-financiare/situatiile-financiare-pentru-t3-2023//, precum si in fisierul pdf atasat mai jos.

Reamintim faptul ca, managementul Electrica organizeaza in data de 20 noiembrie 2023, ora 16:00 (ora Romaniei), o teleconferinta pentru analisti si investitori: Prezentarea Rezultatelor Financiare ale Grupului Electrica la T3 2023

Teleconferinta va putea fi accesata online la urmatorul link: 

https://87399.themediaframe.eu/links/electrica231120.html

Detalii de contact:

Electrica Relatia cu Investitorii - ir@electrica.ro ; +40731796111

 

Director General                                                        Director Financiar

Alexandru-Aurelian Chirita                                       Stefan Frangulea

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.