marți | 23 aprilie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Solicitare completare ordine de zi AGA E 25 (26).04.2024

Data Publicare: 03.04.2024 18:00:16

Cod IRIS: 307DB

 

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: 03.04.2024.

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 25.04.2024/26.04.2024

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 03.04.2024, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 25.04.2024/26.04.2024 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

 

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1.      Aprobarea Deciziei de investitie privind incheierea acordului cadru avand ca obiect “Servicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda” cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.

 

Solicitarea este efectuata de catre Ministerul Energiei, in temeiul art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, art. 1171 alin. 1 din Legea 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, art 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, inregistrata la SNN sub numarul 4279/03.04.2024,  in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024/26.04.2024.

 

 

 

  Cosmin Ghita

Director General

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.